Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетингова полiтика розподiлу (укр.)"

 
По горизонтали
2. Канал розподiлу без використання посередникiв
4. Комплекс господарських операцiй, повязаних з наданням споживачевi товару в тимчасове користування на рiзних умовах
5. Наявнiсть системи надання вiдповiдних послуг споживачам
7. Метод продажу, при якому покупцi мають вiльний доступ до всiх товарiв i повну можливiсть самостiйно оглядати i вибирати товари без допомоги продавця, а оплачувати покупки у вузлi розрахунку
8. Товари розмiщуються скрiзь, де це можливо (тип щiльностi розподiлу)
9. Незалежнi комерцiйнi пiдприємства, якi здобувають право власностi на всi товари
10. Пiдприємства, що намагаються дезорганiзувати структуру, що склалася в каналi
12. Товари розмiщуються тiльки на одному торговельному пiдприємствi у даному районi чи мiстi (тип щiльностi розподiлу)
13. Вид дiяльностi, коли посередник купує та продає продукцiю вiд власного iменi та за власний рахунок
14. Витрати, необхiднi для того, щоб продати товар покупцям
17. Кiлькiсть промiжних рiвнiв каналу розподiлу
18. Будь-який посередник, що виконує роботу для наближення товарiв i права власностi на них до кiнцевого споживача - … каналу розподiлу
По вертикали
1. Вид дiяльностi, коли торговельний посередник купує та продає продукцiю не вiд свого iменi, а вiд iменi особи, представником якої вiн є
3. Кiлькiсть субєктiв, якi представленi на певному рiвнi каналу розподiлу
5. Канал розподiлу - перемiщення товарiв через посередникiв
6. Збут здiйснюється через органiзацiю iз спiльним капiталом фiрми-виробника та незалежної фiрми - … канал збуту
11. Товари розмiщуються на кiлькох торговельних пiдприємствах у даному районi чи мiстi (тип щiльностi розподiлу)
15. Дiяльнiсть з планування, перетворення у життя i контролю за фiзичним перемiщенням матерiалiв i готових виробiв до мiсць використання
16. Торговий посередникПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетингова полiтика комунiкацiй (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетингова комунiкацiйна полiтика. стимулювання (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы