Готовый кроссворд по маркетингу - на тему «Маркетингова полiтика комунiкацiй (укр.)»

 
По горизонтали
1. Найдорожчий засiб просування товару
3. Вид реклами, яка створює певний iмiдж фiрми
5. Вид реклами, завдання якої повiдомити ринку про новинку, змiну цiн, новi властивостi, послуги, змiнити хибне уявлення про товар, розсiяти побоювання споживача, сформувати позитивний образ фiрми
6. Сприйняття зi сторони ступеня потрiбної компетенцiї комунiкатора у справi пiдкрiплення зроблених ним стверджень
7. Вид реклами, яка видiляє марку товару на ринку iз сильною
8. Вид реклами, завдання якої нагадати споживачу» що товар може йому знадобитись найближчим часом
9. Перший етап маркетингових комунiкацiй, за яким комунiкацiя вiдбувалася осо­бисто в процесi дiлових вiдносин
10. Це повiдомлення новин про дiяльнiсть пiд­приємства за допомогою засобiв масової iнформацiї
12. Вид реклами, завдання якої спрямувати увагу споживача на марку вашої фiрми, заохотити, пiдштовхнути покупця переключитись саме на вашу марку
14. Спецiальнi знання, якi має вiдправник, щоб мотивувати свою заяву
15. Один iз методiв пропаганди
17. Критерiй аналiзу каналiв масової iнформацiї, за яким визначається до якого можливого числа адресатiв вдасться донести послання при звичайних середнiх умовах
18. Знижки, виставки, лотереї, безкоштовнi зразки товарiв - це заходи стимулювання збуту спрямованнi на
19. Критерiй аналiзу каналiв масової iнформацiї, за яким визначається чи зможе фiрма скористатися даними
21. Особи, яким товари необхiднi для використання у процесi виробництва
22. Дiяльнiсть пiдприємства, спрямовану на стимулювання попиту на вироблену продукцiю i на формування позитивного iмiджу пiдприємства
23. Заклик, який передбачає звернення до почуттiв покупцiв, що i як слiд правильно робити, має назву
По вертикали
2. Iмпульсивний характер, короткотривалий ефект -це комунiкативнi характеристики
4. Тип комунiкацiйного каналу до якого вiдносяться змi, iнтерєр, спец. Заходи, називається
6. Вид реклами, яка пiсля купiвлi запевнює покупцiв товару у правильностi вибору
7. Сприятливi враження, викликанi впливом джерела iнформацiї на аудиторiю (цьому сприяє вiдвертiсть, почуття гумору, природнiсть)
11. Одне iз основних завдань реклами
13. Показник того, наскiльки чесним i обєктивним сприймається джерело (друзям довiряють бiльше, нiж незнайомим людям або продавцям)
16. Набiр символiв, переданих вiдправником
20. Неособисте стимулювання попиту, завдяки розповсюдженню комерцiйне важливих вiдомостей в засобах масової iнформацiї


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фармакологiя (укр.)
2.
Аудит (укр.)
3.
Агробiзнес (укр.)
4.
Хiрургiя (укр.)
5.
Конфлiктологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетингова полiтика розподiлу (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетингова комунiкацiйна полiтика. стимулювання (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
4.
По предмету Маркетинг (укр.) - Товарна полiтика (укр.)
5.
По предмету Iнвестування (укр.) - Iнвестицiйна полiтика (укр.)


Кроссворды по маркетингу

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы