Готовый кроссворд по маркетингу - на тему "Маркетингова полiтика комунiкацiй (укр.)"

 
По горизонтали
2. Заклик, який передбачає звернення до почуттiв покупцiв, що i як слiд правильно робити, має назву
8. Вид реклами, яка пiсля купiвлi запевнює покупцiв товару у правильностi вибору
9. Тип комунiкацiйного каналу до якого вiдносяться змi, iнтерєр, спец. Заходи, називається
12. Одне iз основних завдань реклами
16. Показник того, наскiльки чесним i обєктивним сприймається джерело (друзям довiряють бiльше, нiж незнайомим людям або продавцям)
18. Iмпульсивний характер, короткотривалий ефект -це комунiкативнi характеристики
20. Сприятливi враження, викликанi впливом джерела iнформацiї на аудиторiю (цьому сприяє вiдвертiсть, почуття гумору, природнiсть)
21. Особи, яким товари необхiднi для використання у процесi виробництва
По вертикали
1. Це повiдомлення новин про дiяльнiсть пiд­приємства за допомогою засобiв масової iнформацiї
3. Напрямок pr
4. Вид реклами, яка створює певний iмiдж фiрми
5. Дiяльнiсть пiдприємства, спрямовану на стимулювання попиту на вироблену продукцiю i на формування позитивного iмiджу пiдприємства
6. Критерiй аналiзу каналiв масової iнформацiї, за яким визначається чи зможе фiрма скористатися даними
7. Один iз методiв пропаганди
8. Сприйняття зi сторони ступеня потрiбної компетенцiї комунiкатора у справi пiдкрiплення зроблених ним стверджень
10. Вид реклами, завдання якої нагадати споживачу» що товар може йому знадобитись найближчим часом
11. Вид реклами, завдання якої повiдомити ринку про новинку, змiну цiн, новi властивостi, послуги, змiнити хибне уявлення про товар, розсiяти побоювання споживача, сформувати позитивний образ фiрми
13. Спецiальнi знання, якi має вiдправник, щоб мотивувати свою заяву
14. Найдорожчий засiб просування товару
15. Перший етап маркетингових комунiкацiй, за яким комунiкацiя вiдбувалася осо­бисто в процесi дiлових вiдносин
17. Знижки, виставки, лотереї, безкоштовнi зразки товарiв - це заходи стимулювання збуту спрямованнi на
19. Вид реклами, завдання якої спрямувати увагу споживача на марку вашої фiрми, заохотити, пiдштовхнути покупця переключитись саме на вашу марку
20. Вид реклами, яка видiляє марку товару на ринку iз сильною
22. Критерiй аналiзу каналiв масової iнформацiї, за яким визначається до якого можливого числа адресатiв вдасться донести послання при звичайних середнiх умовах
23. Набiр символiв, переданих вiдправникомПохожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетингова полiтика розподiлу (укр.)
2.
По маркетингу - Маркетингова комунiкацiйна полiтика. стимулювання (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)


Кроссворды по маркетингу

- А -
- Б -
- В -
- И -
- К -
- М -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы