Готовый кроссворд по психологии - на тему "Конфлiктологiя (укр.)"

 
По горизонтали
2. Найтривалiший варiант виходу з конфлiктної ситуацiї
5. Один з варiантiв виходу з конфлiктної ситуацiї
6. Конфлiкт - це
9. Один iз захисних механiзмiв, що виявляється в ототожненнi субєкта з iншою особою
10. Психiчний стан, що полягає в особливостях переживань i поведiнки, що викликаються обєктивно непереборними труднощами, що виникають на шляху до досягнення мети або вирiшення завдання
13. Прогресуючий у часi розвиток конфлiкту
15. Згода, порозумiння з опонентом, що досягнутi шляхом взаємних поступок
19. Пояснення своїх вчинкiв почуттям власної гiдностi i самоповаги
21. Одна з функцiй конфлiктiв
По вертикали
1. Учасник конфлiкту, що бере на себе iнiцiативу початку конфлiкту
3. Другий етап динамiки конфлiкту
4. Узгодження тактичних пiдцiлей
6. Стратегiя поведiнки в конфлiктi, що розглядається як вимушена або добровiльна вiдмова вiд боротьби i здача своїх позицiй
7. Особа чи группа, що планує конфлiкт
8. Звернення уваги субєкта на самого себе i на продукти власної активностi, а також будь-яке їх переосмислення
11. Потреба людини у встановленнi та збереженнi дружнiх стосункiв
12. Який з пiдходiв розглядає конфлiкти мiж частинами i цiлим
14. Готовнiсть до прийняття iнших логiк i поглядiв, право вiдмiнностi, несхожiсть, iнакшiсть, це фактор, що стабiлiзує систему (особистiсть, суспiльство) зсередини
16. Спiлкування з метою довести власну правоту
17. Миролюбна тактика поведiнки у конфлiктi
18. Тип конфлiкту
20. Методика графiчного зображення основних складових конфлiкту
22. Протиборство без ворожнечi
23. Слова або вирази, якi сприяють виникненню конфлiктної ситуацiї
24. Мотивоване забування неприємних думокПохожие категории кроссвордов

1.
Конфлiктологiя (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По правоведению - Законодавство (укр.)
3.
По - Дiєприкметник (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по психологии

- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Х -
- Ч -
- Э -
- Ю -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы