Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Документообiг (укр.)»

 
По горизонтали
1. Документ, у якому подаються короткi вiдомостiпро навчання, трудову дiяльнiстьпрофесiйнi успiхи йдосягнення особи, яка його складає.
4. Документи, призначенi для вiдправлення у iншi органiзацiї
5. Вiдформатований певним чином документ-заготовка, який зберiгається в окремому файлi та використовується як основа для створення нових документiв певного типу
6. Теоретична та прикладна дисциплiна, що вивчає структуру i загальнi властивостi iнформацiї, а також методи i засоби її створення, перетворення, зберiгання, передачi та використання в рiзних галузях людської дiяльностi.
8. Документ, iнформацiя якого представлена в електроннiй формi
9. Документ, створений органiзацiєю, посадовою особою або громадянином, оформлений в установленому порядку
11. Документи, якi створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацiй
12. Документи, якi виконуються в порядку загальної черги
13. Рух службових документiв з часу їх створення або одержання суб’єктом документацiйного забезпечення управлiння до часу завершення виконання, надсилання або знищення
15. Документ, створений органiзацiєю, посадовою особою або громадянином, оформлений в установленому порядку
16. Документи, якi створюють  окремi особи  поза сферою їх  службової  дiяльностi
17. Содержащий речевую информацию, зафиксированную любым типом письма или любой системой звукозаписи
19. Документи, що мають однакову  форму та  заповнюються в  певнiй послiдовностi  й за суворо  визначеними  правилами
20. Документи, якi мають чиннiсть  лише всерединi  тiєї органiзацiї,   установи чи  пiдприємства, де  їх складено 
22. Сукупнiсть обов'язкових даних у документi, без яких вiн не може бути пiдставою для облiку й не має юридичної сили.
23. Повторний примiрник оригiналу документа
25. Образотворчий документ, в якому зображення об'єкта отримано за допомогою лiнiй, штрихiв, свiтлотiнi, точок, кольору
По вертикали
2. Документи, що є результатом спiлкування установи з iншимi установами чи органiзацiями
3. Матерiальний об'єкт, що мiстить у зафiксованому виглядi iнформацiю, оформлений у заведеному порядку й має вiдповiдно до чинного законодавства юридичну силу
7. Образотворчий документ, створений фотографiчним або електронним (цифровим) способом, що фiксує iнформацiю у виглядi окремих зображень-статичних образiв
10. Аудiовiзуальний документ, створений способом вiдеозапису, що фiксує iнформацiю у виглядi послiдовно розташованих зображень-динамiчних образiв
14. Органiзацiя роботи з документами та дiяльнiсть щодо їх створення
18. Документ, що мiстить образотворчу та/або звукову iнформацiю
21. Основний вид документа, перший i єдиний його примiрник. Вiн має пiдпис керiвника установи й, у разi потреби, завiрений штампом i печаткою
24. Друкована стандартна форма документа з реквiзитами, що мiстять постiйну iнформацiю


Похожие категории кроссвордов:

1.
Дерматологiя (укр.)
2.
Правознавство (укр.)
3.
Зоологiя (укр.)
4.
Логiстика (укр.)
5.
Терапiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Дiловодство (укр.) - Документообiг (укр.)
2.
По предмету Iнформатика (укр.) - Електронний документообiг (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Географiя (укр.) - Азiя (укр.)
5.
По литературе - Пушкiн А.С. (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы