Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Microsoft Word (укр.)»

 
По горизонтали
3. Для написання дiючої формули, пишуть знак …
5. Цифрами нумеруються …
8. Пристрiй, за допомогою якого можна обмiнюватися iнформацiєю мiж комп’ютерами, якi знаходяться в рiзних мiсцях
10. Пристрiй, за допомогою якого вводимо iнформацi в комп’ютер
11. Пристрiй для записування вiдео
12. Внесення змiн у зовнiшнiй вигляд тексту
13. Лiтерами позначаються …
14. Назва адресацiї, яка приводить до того, що при копiюваннi i перемiщеннi формули адреси комiрок у формулi змiнюються в залежностi вiд їх мiсця розташування.
15. Панель, яка вiдображається поруч iз видiленим текстом
18. Екран, на якому вiдображається iнформацiя, з якою працюєкомп’ютер
19. Панель, на якiй розмiщено iнструменти для форматування тексту
По вертикали
1. Одиниця вимiрювання довжини, яка дорiвнює 0, 353 мм.
2. Визначає дiї табличного процесора при реалiзацiї обчислень.
4. Властивостi абзацу, якi визначають вiдстань рядкiв абзацу вiд межi лiвого та правого поля сторiнки
6. Крихiтний файл, який прив'язаний до програмного додатку, документу, папцi.
7. Документ, що складається з листкiв.
9. Iнтервал, який визначає вiдстань мiж рядками тексту в абзацi
11. Властивiсть абзацу, яка визначає спосiб розташування рядкiв абзацу вiдносно його меж
16. Пристрiй для друкування текстiв, рисункiв
17. Тимчасове мiсце зберiгання видалених папок i файлiв.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Пiдприємство (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Ковальство (укр.)
4.
Деонтологiя (укр.)
5.
Мiкроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По информатике - Microsoft Word
2.
По информатике - Таблицы в Microsoft Word
3.
По предмету Информатика (укр.) - Текстовий процесор Word (укр.)
4.
По английскому языку - Word Dictation
5.
По информатике - Word и Excel


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы