Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Основи iнформатики (укр.)"

 
По горизонтали
3. Один з основних iнформацiйних процесiв
5. Спосiб зберiгання i передавання повiдомлень, форма подання їх на носiєвi
6. Комплекснi пакети, що сформувалися з iнформацiї про об’єкти i поняття
8. Сприймається органами слуху
9. Вiдомостi, якi прийнятi, i оцiненi її користувачем як кориснi
12. Комп’ютери, призначенi для роботи в автономному режимi, випускаються в компактному виконаннi
15. Подання данних у формi, придатнiй для сприйняття людиною
18. Здатнiсть iнформацiї обєктивно вiдображати процеси
22. Сприймається смаковими рецепторами
24. Пристрiй, що аналiзуючи певний обєкт, створює його цифрове зображення
По вертикали
1. Пристрiй, призначений для зчитування iнформацiї з носiя та її запису
2. Сприймається органами зору
3. Постачальник, який здiйснює персональний доступ в Iнтернет
4. Сприймається тактильними рецепторами
7. Провiдники, що зв’язують мiж собою всi пристрої комп’ютера
10. Здатнiсть iнформацiї вiдповiдати вимогам сьогодення
11. Повiдомлення зрозумiле, якщо при його сприйманнi не виникає потреби у додаткових повiдомленнях
13. Пристрої, що дозволяють вводити в комп’ютер вiдеоматерiал зi звичайного вiдеомагнiтофона або вiдеокамери для подальшої його обробки — монтажу, накладення титрiв i т. д
14. Процеси, внаслiдок яких формуються новi види даних
16. Теоретична та прикладна (технiчна, технологiчна) дисциплiна, що вивчає структуру i загальнi властивостi iнформацiї, а також методи i (технiчнi) засоби її створення, перетворення, зберiгання, передачi та використання в рiзних галузях людської дiяльностi
17. Пристрої введення, що забезпечують природний спосiб спiлкування користувача з комп’ютером
19. Електронна схема комп’ютера, що забезпечує побудову зображення на екранi монiтора з деякою роздiльною здатнiстю
20. Передається у виглядi символiв
21. Сприймається нюховими рецепторами
23. Серiя команд, згрупованих разом для спрощення повсякденної роботиПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основи бухгалтерського облiку (укр.)
2.
По предмету Фiнанси пiдприємств (укр.) - Основи фiнансiв пiдприємств (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Основи теорiї держави (укр.)
4.
По биологии - Основи еволюцiйного вчення (укр.)
5.
По предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.) - Основи пiдприємницької дiяльностi (укр.)


Кроссворды по предмету Iнформатика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы