Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Iнформацiйно-пошуковi системи (укр.)"

 
По горизонтали
3. Необхiднi для координатного iндексу­вання документiв та iнформацiйних запитiв.
8. Образ виражений у термiнах iнформацiйно-пошукової мови основний змiст документа, який пiдлягає зберiганню в АIПС.
По вертикали
1. Ключове слово або фраза, яку вводить користувач у рядок пошуку.
2. Системи в яких пошук виконується за постiйним набором запитiв для певного контингенту користувачiв у масивi поточних надходжень документiв чи даних через певнi iнтервали часу.
4. Бiблiотеки розподiленi каталогiзованi iнформацiйнi системи, що дозволяють зберiгати, обробляти, поширювати, аналiзувати, а також органiзовувати пошук у рiзноманiтних колекцiях електронних документiв через глобальнi мережi передачi даних.
5. Онлайн-служба (програмно-апаратний комплекс iз веб-iнтерфейсом), що надає можливiсть пошуку iнформацiї в мережi Iнтернет
6. Сукупнiсть слiв, що використовуються в нiй.
7. Найпоширенiша система пошукуПохожие категории кроссвордов

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Бiблiотечнi iнформацiйно-пошуковi системи (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
4.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)


Кроссворды по предмету Iнформатика (укр.)

- I -
- M -
- P -
- А -
- Б -
- Д -
- К -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- С -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы