Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Iнформацiйно-пошуковi системи (укр.)»

 
По горизонтали
3. Необхiднi для координатного iндексу­вання документiв та iнформацiйних запитiв.
8. Образ виражений у термiнах iнформацiйно-пошукової мови основний змiст документа, який пiдлягає зберiганню в АIПС.
По вертикали
1. Ключове слово або фраза, яку вводить користувач у рядок пошуку.
2. Системи в яких пошук виконується за постiйним набором запитiв для певного контингенту користувачiв у масивi поточних надходжень документiв чи даних через певнi iнтервали часу.
4. Бiблiотеки розподiленi каталогiзованi iнформацiйнi системи, що дозволяють зберiгати, обробляти, поширювати, аналiзувати, а також органiзовувати пошук у рiзноманiтних колекцiях електронних документiв через глобальнi мережi передачi даних.
5. Онлайн-служба (програмно-апаратний комплекс iз веб-iнтерфейсом), що надає можливiсть пошуку iнформацiї в мережi Iнтернет
6. Сукупнiсть слiв, що використовуються в нiй.
7. Найпоширенiша система пошуку


Похожие категории кроссвордов:

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Кримiнологiя (укр.)
4.
Туризм (укр.)
5.
Зоопсихологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Бiблiотечнi iнформацiйно-пошуковi системи (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы