Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Мережi технологiї. Застосування Internet в економiцi та бiзнесi (укр.)»

 
По горизонтали
2. Пристрiй для з’єднання локальних та глобальних мереж.Враховуючи, що глобальнi та локальнi мережi мають рiзнi протоколипередачi даних, шлюзи застосовуються для перетворення даних з одногоформату в iнший. Шлюзи також можуть використовуватись для пiдключенняробочих станцiй до глобальних мереж
5. Це пристрiй, який перетворює цифровiсигнали на аналоговi i навпаки
6. Для з’єднання мережевих адаптерiв з тонкимкоаксiальним кабелем.
8. Це комп’ютери, якi надають частину своїх ресурсiв длязагального користування абонентам мережi. Залежно вiд типу ресурсу, що ними надається, подiляються на файл-сервери, сервери друкування, проксi-сервери, суперсервери та iн.
По вертикали
1. Комп’ютери, якi працюють у мережi Internet, називаються
3. Це каталог, що мiстить iмена файлiв та покажчики на їхметаданi. Така архiтектура дозволяє одному файлу мати декiлька iмен уфайловiй системi. Iмена жорстко пов’язанi з метаданими i, вiдповiдно, зданими файла, у той самий час як сам файл iснує незалежно вiд того, як йогоназивають у файловiй систем
4. Призначенi для взаємодiї мiж процесами. Iнтерфейс сокетiвдосить часто використовується для доступу до мережi, де застосовуєтьсяпротокол TCP/IP
7. Засiб обмiну повiдомленнями, який нагадує роботузвичайної пошти, але значно переважає її за швидкiстю доставкиповiдомлень;


Похожие категории кроссвордов:

1.
Терапiя (укр.)
2.
Дерматологiя (укр.)
3.
Правознавство (укр.)
4.
Зоологiя (укр.)
5.
Логiстика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит у ринковiй економiцi (укр.)
2.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтичнi рiшення: сутнiсть, технологiї прийняття i впровадження (укр.)
3.
По предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - Значення логiстики у ринковiй економiцi (укр.)
4.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
5.
По предмету Секретарська справа (укр.) - Новiтнi технологiї обробки документiв


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы