Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Колонтитули, посилання та виноски (укр.)»

 
По горизонтали
1. Використовуються в документах i книгах для посилання на першоджерела або для розмiщення пояснювального чи додаткового матерiалу
4. … url-адреса немає одного або кiлькох компонентiв
6. Вид колонтитула
7. Список у Гiперпосиланнi
9. Завершення послiдовностi Центр безпеки та конфiденцiйностi > Настройки центру безпеки та конфiденцiйностi > …
10. Виноска — у кiнцi документа
12. Обєкт
14. Перевiряти i виправляти або вiдповiдно оформляти певний текст
16. Помiщає фрагмент у буфер обмiну, залишаючи документ без змiн
17. Областi, якi розташованi у верхнiх, нижнiх i бiчних полях кожної сторiнки документа
18. Сполучення клавiш ctrl+k
21. Розяснювати, тлумачити що-небудь
22. … url-адреса мiстить повну адресу, зокрема протокол, веб-сервер, шлях та iм’я файлу
23. Про того або те, вiд кого або звiдки довiдуються про що-небудь
24. Кнопка у меню вигляд
25. Це будь-яке джерело iнформацiї, передання людської думки, знань незалежно вiд того, чи втiлене воно в матерiально фiксованiй формi або є провiдником (передавачем) iнформацiї в часi
По вертикали
2. Виводити що-небудь нове
3. Кнопка, для настроювання вiдображення пiдказки пiд час наведення вказiвника на гiперпосилання
5. На вкладцi знаряддя для колонтитулiв у група
8. Засiб звязку мiж сумiжними вузлами мережi
11. Помiщає видiлений фрагмент у буфер обмiну, i одночасно видаляє його з документа
13. Iнформацiйний ресурс доступний в мережi world Wide web (всесвiтня павутина), який можна переглянути у веб-браузерi
15. Функцiя, що вставляє в поточний документ фрагмент, що знаходиться в буферi обмiну
19. Пункт у полi папка групи звязка
20. Аркуш


Похожие категории кроссвордов:

1.
Бiологiя (укр.)
2.
Журналiстика (укр.)
3.
Землеустрiй (укр.)
4.
Екологiя (укр.)
5.
Фiнанси (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Управлiння персоналом (укр.) - Атестация (укр.)
3.
По адвокатуре - Адвокат (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы