Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Колонтитули

 
По горизонтали
2. Кнопка у меню вигляд
4. Завершення послiдовностi Центр безпеки та конфiденцiйностi > Настройки центру безпеки та конфiденцiйностi > …
5.
7. Обєкт
9. Перевiряти i виправляти або вiдповiдно оформляти певний текст
11. Список у Гiперпосиланнi
12. … url-адреса немає одного або кiлькох компонентiв
13. Помiщає фрагмент у буфер обмiну, залишаючи документ без змiн
14. Областi, якi розташованi у верхнiх, нижнiх i бiчних полях кожної сторiнки документа
15. Сполучення клавiш ctrl+k
17. Розяснювати, тлумачити що-небудь
20. Аркуш
21. Виводити що-небудь нове
22. Використовуються в документах i книгах для посилання на першоджерела або для розмiщення пояснювального чи додаткового матерiалу
23. Про того або те, вiд кого або звiдки довiдуються про що-небудь
24. Це будь-яке джерело iнформацiї, передання людської думки, знань незалежно вiд того, чи втiлене воно в матерiально фiксованiй формi або є провiдником (передавачем) iнформацiї в часi
25. Кнопка, для настроювання вiдображення пiдказки пiд час наведення вказiвника на гiперпосилання
По вертикали
1. Пункт у полi папка групи звязка
3. Засiб звязку мiж сумiжними вузлами мережi
6. Помiщає видiлений фрагмент у буфер обмiну, i одночасно видаляє його з документа
8. Iнформацiйний ресурс доступний в мережi world Wide web (всесвiтня павутина), який можна переглянути у веб-браузерi
10. Функцiя, що вставляє в поточний документ фрагмент, що знаходиться в буферi обмiну
16. Вид колонтитула
18. … url-адреса мiстить повну адресу, зокрема протокол, веб-сервер, шлях та iм’я файлу
19. На вкладцi знаряддя для колонтитулiв у групаПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
3.
По экономике - Рефiнансування (укр.)
4.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)


Кроссворды по предмету Iнформатика (укр.)

- I -
- M -
- P -
- А -
- Б -
- Д -
- К -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- С -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы