Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Мережа Iнтернет (укр.)"

 
По горизонтали
3. Компютер або програма, здатнi надавати клiєнтам (у мiру надходження вiд них запиту) деякi мережнi послуги
5. Сукупнiсть веб-сторiнок, доступних у мережi (iнтернетi), якi обєднанi як за змiстом, так i навiгацiйно. Фiзично сайт може розмiщуватися як на одному, так i на кiлькох серверах
8. Прикладна програма, завантажена в компютер користувача, яка забезпечує передачу запитiв до сервера й одержання вiдповiдей вiд нього
9. Компютерна програма, яка має здатнiсть до прихованого саморозмноження. Одночасно зi створенням власних копiйвiруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати данi, знижувати або й зовсiм унеможливлювати подальшу працездатнiсть операцiйної системикомпютера
10. Це новi вiдомостi, якi прийнятi, зрозумiлi i оцiненi її користувачем як кориснi
12. Властивiсть даних, яка полягає в тому, що час їхнього збору та переробки вiдповiдає динамiцi змiни ситуацiї
13. Група вузлiв, обєднаних за деякою ознакою (наприклад, вузли навчальних закладiв, вузли якої-небудь країни, вузли однiєї органiзацiї i т. д.)
14. Властивiсть даних вiдповiдати стану обєкта
15. Iнформацiйнi …  — це «компютернi бiблiотеки», в яких зберiгаються рiзноманiтнi матерiали i програми, що користуються тривалим попитом i нерiдко мають значний обсяг
17. Сукупнiсть спецiальних методiв, правил i т. iн., якi використовуються комп’ютерами у мережi для пiдтримання зв’язку мiж собою
18. Здатнiсть iнформацiї обєктивно вiдображати процеси та явища, що вiдбуваються в навколишньому свiтi
19. Країна в якiй iнтернетом можуть користуватися тiльки лiкарi
20. Масив даних, який використовується для пошуку адресiв iнформацiйних ресурсiв
По вертикали
1. Компютер, що виконує мережнi функцiї, реалiзуючи повний набiр протоколiв
2. Загальний обєм переданої та прийнятої Вами iнформацiї з мережi Iнтернет
4. Iснування у багатьох джерелах
6. Здатнiсть iнформацiї вiдповiдати вимогам сьогодення (поточного часу або певного часового перiоду
7. Пристрiй для з’єднання локальних та глобальних мереж
11. Iнформацiя виражається за допомогою мови
16. Розгалужена мережа, що з’єднує комп’ютери, розташованi по всьому свiтi
17. Органiзацiя (юридична особа), що надає послуги у приєднаннi користувачiв до мережi InternetПохожие категории кроссвордов

1.
Математика (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Лiнгвiстика (укр.)
3.
По медицине - Свiтлолiкування (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по предмету Iнформатика (укр.)

- I -
- M -
- P -
- А -
- Б -
- Д -
- К -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- С -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы