Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Алгоритми (укр.)"

 
По горизонтали
2. Вказiвка алгоритму
6. План, що складається iз спонукальних речень, називається
8. Людина, яка створює комп'ютернi програми, це
12. Скiнченна послiдовнiсть команд виконавцю, виконання яких призводить до розв'язання певної задачi - це
13. Той, хто виконує алгоритм називається
По вертикали
1. Фiксований для мови набiр символiв
3. Функцiя, яка автоматично викликається при видаленнi обєкта
4. Створення комп'ютерних програм називається
5. Алгоритм, в якому всi команди виконуються послiдовно
7. Сукупiсть неоднорiдних класiв
9. З них складається алгоритм та їх виконує солдат за наказом командира
10. Елемент мови, який дає повний опис дiї, яку необхiдно виконати
11. Послiдовнiсть iнструцiй, призначених для виконання компютером
14. Послiдовнiсть символiв, що iгноруютьтя компiлятором в мовi С++Похожие категории кроссвордов

1.
Психодiагностика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)
3.
По предмету Податкова система (укр.) - Мито (укр.)


Кроссворды по предмету Iнформатика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы