Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Табличний процесор MS Excel (укр.)»

 
По горизонтали
1. Текстове поле лiворуч вiд рядка формул являє собою поле чого?
2. На якiй вкладцi можна добавити формулу?
3. Панель у верхнiй частинi вiкна Excel, що використовується для введення i редагування змiсту комiрки є рядком чого?
5. Яка вкладка вiдповiдає за додавання зображеннь?
7. Програма, що моделює на екранi двовимiрну таблицю, яка складається з рядкiв i стовпцiв є якою таблицею?
По вертикали
1. Теоретична та прикладна (технiчна, технологiчна) дисциплiна, що вивчає структуру i загальнi властивостi iнформацiї
4. На якiй вкладцi знаходиться iнтерфейс для вирiвнювання тексту?
6. Що являє собою створення, перетворення, зберiгання та передача iнформацiї в iнформатицi?


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Хiмiя (укр.)
3.
Кримiнологiя (укр.)
4.
Туризм (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Информатика (укр.) - Текстовий процесор Word (укр.)
2.
По информатике - Word и Excel
3.
По информатике - Excel
4.
По информатике - Microsoft Excel
5.
По информатике - Функции Excel


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы