Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
3. План дiяльностi, складений для компютера
7. Алгоритми, в яких дiї повторюються нескiнченне число разiв
8. Обєкт, що вмiє виконувати певний набiр дiй
9. Спец. протокол, який служить для передачи файлiв з комп*ютера на комп*ютер
11. Комп'ютеризована технологiя, яка об'єднує роботу з усiма джерелами даних, засiб подання рiзних видiв iнформацiї.
14. Наука про загальнi закони керування множиною взаємозвязаних обєктiв, кожний з яких здатен сприймати, запамятовувати й переробляти iнформацiю
16. Символьне iмя, що допомагає знаходити адреси iнтернет-серверiв
19. Команда для роздрукiвки готового тексту на папiр
25. За допомогою них записується порядок виконання операцiй
По вертикали
1. Що розмiщується на спецiальних компютерах - поштових серверах
2. Складний мережний сервiс, що дозволяє органiзувати роботу авторiв контенту та їх читачiв - пiдписчикiв
4. Програма вважає данi в осередку текстом, якщо перший символ
5. Пристрiй вводу текстової iнформацiї
6. Наукова дисциплiна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберiгання, передачi iнформацiї та використання її в рiзних галузях людської дiяльностi.
10. Яка електронна компютерна мережа обєднує компютери в межах однiєї будiвлi, примiщення
12. Властивiсть алгоритму
13. Властивiсть, при якому алгоритм повинен бути застосовний до рiзних наборiв вихiдних даних
15. Процес розбивки диска на сектори i дорiжки засобами операцiйної системи
17. Промiжний сервр, який виконує роль посередника мiж цiльовими серверами та клiєнтами
18. Послiдовнiсть сигналiв рiзної природи: звукiв, текстив, зоображень.
20. Сукупнiсть комiрок
21. Технологiя, яка дає змогу створювати iнтерактивнi з'єднання мiж клiєнтом та сервером, для обмiну повiдомлення
22. Чiтко задана послiдовнiсть крокiв
23. Розрiзняють такi види адрес осередкiв: абсолютний, … , змiшаний
24. Органiзацiя постачальник пiдключення до iнтернетуПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
Бiоекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по предмету Iнформатика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы