Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
3. Люди, якi постiйно стежать за дотриманням порядку на форумах
5. Один з типiв дiаграм
7. Розрiзняють такi види адрес осередкiв: абсолютний, … , змiшаний
8. Властивiсть алгоритму, що представляє процес вирiшення завдання як послiдовне виконання простих (або ранiше визначених) крокiв (етапiв)
11. Унiверситет, який став осередком розвитку хакерства
12. Спец. протокол, який служить для передачи файлiв з комп*ютера на комп*ютер
13. Розташування тексту у лiвiй або правiй межi абзацу, або по центру
14. Порцiя” iнформацiї, яку можна вiдокремити вiд решти. Це найпростiша форма iснування iнформацiї
15. Файл програми pover point
17. Процес збереження часто запитуваних документiв на проксi-серверах
18. Яка частина комп'ютера зберiгає данi на постiйнiй основi. .. диск?
20. Який ресурс є необхiдним для хакерства
21. Створюване людиною спрощене подобу реального об'єкта (явища або процесу), що вiдбиває iстотнi його особливостi
22. Структурний елемент таблицi
23. Дверки до iнших сторiнок
24. Деяка абстрактна чи реальна система, здатна виконати дiї, передбаченi алгоритмом
По вертикали
1. Свiтлина
2. Команди форматування в пов виконують функцiї: перемiщення, вставки, … , копiювання, замiни
4. Найменш шкiдлива частина кракерiв
6. Процес розбивки диска на сектори i дорiжки засобами операцiйної системи
9. Пристрiй для показу зображень на великий екран
10. Таблиця з однотипних елементiв, органiзована по рядках i стовпцях-це … масив
16. Проксi-сервер, для приховування чи замiни ip адреси
17. Який iнструмент використовують для введення даних у комп'ютер?
19. Яке друге значення хакера


Похожие категории кроссвордов:

1.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
Ценообразование (укр.)
3.
Капiтал (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По экономике - Ценообразование (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Капiтал (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы