Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Операцiйна система windows (укр.)»

 
По горизонтали
4. Iнша програма, яка забезпечує розпiзнавання i виконання iнструкцiй (в окремих випадках iнтерпретатор також називають вiртуальною машиною)
6. Iмя, яке використовує користувач ос або iнша програма для виконання вказаної програми (може збiгатися з iменем файла з програмою) або Поiменованої дiї (вбудованої команди)
7. Це особливий тип компютерних програм, розроблених для коректної взаємодiї з пристроями
9. Програма в процесi виконання (в термiнологiї операцiйних систем unix використовують термiн «процес»)
По вертикали
1. Впорядкований набiр логiчно взаємоповязаних даних, що використовуються спiльно та призначенi для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв
2. Це концепцiя в обчислювальнiй технiцi: сутнiсть, що дозволяє отримати доступ до певного ресурсу обчислювальної системи
3. Узагальнююча назва операцiйних систем для еом, розроблених корпорацiєю Microsoft
5. Файл, що мiстить набiр iнструкцiй для виконання
8. Iменований впорядкований набiр даних на пристрої зберiгання iнформацiї
10. Сервiс, що надає користувачевi мiсце пiд його файли i цiлодобовий доступ до них через web, як правило по протоколу http. Такий сервiс дозволяє зручно «обмiнюватися» файлами


Похожие категории кроссвордов:

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Iнвестування (укр.)
5.
Фiнанси (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Операцiйна система (укр.)
2.
По информатике - Операцiйна система (укр.)
3.
По информатике - Microsoft Windows
4.
По бюджету - Бюджетна система (укр.)
5.
По предмету Анатомiя (укр.) - Сечовидiльна система (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы