Готовый кроссворд по предмету Бiологiя (укр.) - на тему «Видiльна система (укр.)»

 
По горизонтали
9. Утвори шкiри, що здатнi створювати й видiляти
10. Пiгмент, вiд якого залежить жовтий колiр сечi
11. 1 % газообмiну здiйснюється через капiляри шкiри що за функцiя
13. Двостороннє ураження нирок, в основi якого лежить ушкодження ниркових клубочкiв
18. Рецептори шкiри забезпечують дотик, вiдчуття холоду й тепла, болю що за функцiя
22. Процес зворотного поглинання рiдини
23. Iнфекцiйне запалення сечовивiдних протокiв
По вертикали
1. Клiтини, якими вкрита внутрiшня порожнина капсули
2. Процес утворення сечi, що вiдбу-
3. Непарний порожнистий мязовий орган, який лежить у переднiй частинi порожнини малого тазу
4. Продукт розпаду первинної сечi
5. З потом, шкiрним салом, роговими лусочками з органiзму видiляються се-
6. Складний рефлекторний акт
7. Парнi цилiндричнi трубки, що зєднують нирки iз сечовим мiхуром
8. Круговий мяз, що розслабляється в момент сечовипускання
10. Запалення сечоводу, викликане бактерiями
12. Здатнiсть теплокровних органiзмiв пiд-
14. Другий етап сечоутворення
15. У шкiрi є артерiоли й потовi залози, що здiйснюють ефективну тепловiдда-
16. Гормон, що звужує кровоноснi судини, зменшує утворення вторинної сечi
17. Залози шкiри (потовi, сальнi, молочнi) продукують секрети, що беруть
19. Процес видалення з органiзму непо-
20. Пiдшкiрна жирова клiтковина є депо бiлого й бурого жиру людини що за функцiя
21. У клiтинах росткового шару синтезуються меланiн, глiкоген, вiтамiн D3 що за функцiя
24. Перший етап процесу утворення сечi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Економiка (укр.)
5.
Хiмiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Операцiйна система (укр.)
2.
По информатике - Операцiйна система (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Тарифна система оплати працi та її складовi (укр.)
4.
По предмету Анатомiя (укр.) - Сечовидiльна система (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Валютна система (укр.)


Кроссворды по Бiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы