Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Фiнансова система (укр.)"

 
По горизонтали
1. Якi фiнанси у сферах грошових вiдносин, що виникла у звязку з розподiлом i перерозподiлом вартостi валового внутрiшнього продукту i частини нацiонального багатства, повязана з формуванням фiнансових ресурсiв i пiдпорядкування держави й пiдприємств i використанням державних коштiв на витрати з розширення виробництва, задоволення соцiально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управлiння
8. Що є джерелом фiнансових ресурсiв
11. На якiй стадiї фiнанси набувають самостiйної форми руху
17. Центральний елемент правової норми, в якiй зазначаються права або обовязки субєктiв
20. Який фонд формують сукупнi витрати третьої групи
21. Що впливає на структуру фiнансових ресурсiв у державi
По вертикали
2. Закiнчити речення. ввп є основним джерелом фiнансових …
3. Якi ресурси формують державний бюджет
4. Яке право це система правових норм, що регулюють суспiльнi вiдносини у сферi збирання та використання органами влади коштiв для забезпечення виконання функцiй держави
5. Як називаються грошовi фонди, якi створюються в процесi розподiлу, перерозподiлу
6. Фiнансовi ресурси свiдчать про наявнi можливостi економiки та
7. Якi правовi норми загально обовязковi приписи компетентних державних органiв з приводу мобiлiзацiї, розподiлу i використання коштiв централiзованих та децентралiзованих фондiв, якi вираженi в категорiйнiй формi й забезпеченi примусовою силою держави
9.
10. До фонду нагромадження належать витрати
12. Це витрати якi належать до фонду споживання
13. Як називається фонд витрати другої групи якої формують його
14. Який обовязок є мiрою необхiдної поведiнки особи. Це обєктивно необхiдна та можлива поведiнка, котра забезпечує реальнiсть можливостей, наданих суспiльством та державою iндивiду
15. Якими носiями фiнансових вiдносин є фiнансовi ресурси
16. Орема ланка фiнансової системи, що вiдображає вiдносини з приводу формування i використання страхових фондiв
18. Ресурси, що утворюються на рiвнi держави, окремих адмiнiстративно-територiальних одиниць, галузевих обєднань
19. Один iз видiв фiнансових систем
21. Врегульованi нормами права суспiльнi вiдносини, учасники яких мають субєктивнi прав та юридичнi обовязки
22. Ресурси, що створюються окремими субєктами пiдприємництва
23. Удосконалення фiнансових вiдносин є головною умовою посилення впливу фiнансiв на процес …
24. Якими правами офiцiйно визнанi можливостi, якими володiє фiзична чи юридична особаПохожие категории кроссвордов

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
4.
Налоговая система
5.
Аудит (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система України (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
4.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнансова складова iнновативної економiки (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы