Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему «Фiнансова система (укр.)»

 
По горизонтали
1. Орема ланка фiнансової системи, що вiдображає вiдносини з приводу формування i використання страхових фондiв
2. На якiй стадiї фiнанси набувають самостiйної форми руху
3. Якi ресурси формують державний бюджет
4. Який обовязок є мiрою необхiдної поведiнки особи. Це обєктивно необхiдна та можлива поведiнка, котра забезпечує реальнiсть можливостей, наданих суспiльством та державою iндивiду
6. Удосконалення фiнансових вiдносин є головною умовою посилення впливу фiнансiв на процес …
7. Ресурси, що утворюються на рiвнi держави, окремих адмiнiстративно-територiальних одиниць, галузевих обєднань
8. Один iз видiв фiнансових систем
9. Центральний елемент правової норми, в якiй зазначаються права або обовязки субєктiв
10. Врегульованi нормами права суспiльнi вiдносини, учасники яких мають субєктивнi прав та юридичнi обовязки
11. Якими носiями фiнансових вiдносин є фiнансовi ресурси
13. Що впливає на структуру фiнансових ресурсiв у державi
14. Фiнансовi ресурси свiдчать про наявнi можливостi економiки та
15. Це припущення, яке перевiряють експериментально з можливих розвязань проблеми
18. Як називаються грошовi фонди, якi створюються в процесi розподiлу, перерозподiлу
19. Яке право це система правових норм, що регулюють суспiльнi вiдносини у сферi збирання та використання органами влади коштiв для забезпечення виконання функцiй держави
20. Що є джерелом фiнансових ресурсiв
21. Як називається фонд витрати другої групи якої формують його
23. Якi фiнанси у сферах грошових вiдносин, що виникла у звязку з розподiлом i перерозподiлом вартостi валового внутрiшнього продукту i частини нацiонального багатства, повязана з формуванням фiнансових ресурсiв i пiдпорядкування держави й пiдприємств i використанням державних коштiв на витрати з розширення виробництва, задоволення соцiально-культурних потреб населення, оборони країни й державного управлiння
24. Який фонд формують сукупнi витрати третьої групи
По вертикали
1. Якими правами офiцiйно визнанi можливостi, якими володiє фiзична чи юридична особа
5. Ресурси, що створюються окремими субєктами пiдприємництва
12. До фонду нагромадження належать витрати
16. Це витрати якi належать до фонду споживання
17. Якi правовi норми загально обовязковi приписи компетентних державних органiв з приводу мобiлiзацiї, розподiлу i використання коштiв централiзованих та децентралiзованих фондiв, якi вираженi в категорiйнiй формi й забезпеченi примусовою силою держави
22. Закiнчити речення. ввп є основним джерелом фiнансових …


Похожие категории кроссвордов:

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
4.
Налоговая система
5.
Обществознание (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система України (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)
4.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Фiнансова складова iнновативної економiки (укр.)


Кроссворды по Фiнанси (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы