Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Бюджет i бюджетна система (укр.)"

 
По горизонтали
1. Державний i мiсцевi бюджети становлять …
2. Сутнiсть … доходiв полягає в стягуваннi та зарахуваннi до бюджету податкiв
3. Орган, яким приймається бюджет України
4. . … україни включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та зведених бюджетiв областей, мiст Києва та Севастополя
5. Орган влади, що приймає закон про Державний бюджет України
6. Учасник бюджетного процесу, що розробляє проект закону про Державний бюджет України
7. Розроблення напрямкiв використання бюджету згiдно засад соцiально-економiчного розвитку суспiльства
10. Регламентований законодавством порядок складання, розвитку, затвердження та виконання бюджетiв
11. Однi з видiв завдань бюджетної полiтики
12. Орган виконавчої влади, що розробляє стратегiю щодо внутрiшнiх i зовнiшнiх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу
13. Час, який в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
15. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету за рiвнями влади
16. Учасник бюджетного процесу, що пiдписує закони або накладає на них вето
18. Структурно бюджет складається з доходiв та …
19. Складова частина бюджету
20. Посадовi особи, або органи, що надiленi бюджетними повноваженнями
21. Документ, в якому встановлюється розподiл доходiв та фiнансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв за певними перiодами року вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї
22. Система, що включає державний бюджет i бюджети адмiнiстративних одиниць
23. Перевищення доходiв над видатками в бюджетi
По вертикали
1. Один з принципiв побудови бюджетної системи
6. Учасник бюджетного процесу, що розробляє законопроект про бюджет
8. Форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного, яка призначена для конкретно визначеної цiлi/цiлей
9. Держава виступає … майна
14. Учасник бюджетного процесу, що здiйснює контроль над адмiнiструванням податкiв
17. Орган, що веде облiк касового виконання державних i мiсцевих бюджетiв та складає звiт про їхнє виконання – державне …Похожие категории кроссвордов

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Бюджет
4.
Налоговая система
5.
Страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Бюджетна система (укр.)
2.
По бюджету - Бюджетна система
3.
По финансам - Бюджет
4.
По экономике - Бюджет
5.
По финансам и кредиту - Бюджет


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы