Готовый кроссворд по предмету Фiнанси (укр.) - на тему "Мiжнароднi фiнанси (укр.)"

 
По горизонтали
3. Мiсце, де продаються i купуються товари це
7. Неформальна органiзацiя, що об'єднує iнтереси країн-кредиторiв
13. Одна iз функцiй, через яку реалiзуються мiжнарожнi фiнанси
14. Будь-який iз суб’єктiв фiнансових вiдносин, що реалiзує вiдповiднi функцiї фiнансової системи це:
19. Обєктом нацiональної економiчної безпеки є
21. Частина доходу в розпорядженнi, яка залишається пiсля задоволення споживчих потреб i спрямовується на споживання у майбутньому
23. Вищий керiвний орган МВФ, в якому кожна країна-член представлена керiвником i його заступником, що призначаються на 5 рокiв. Це рада …
По вертикали
1. Соцiально-економiчна категорiя, яка вiдображає ступiнь розвитку i задоволення фiзичних, духовних i соцiальних потреб населення, а також умови в суспiльствi для розвитку i задоволення цих потреб характеризує
2. Частина грошових коштiв, якi мають цiльове спрямування
4. За рахунок власних фiнансових ресурсiв формуються
5. Сукупнiсть методiв, засобiв, органiзацiйно-правового забезпечення, проведення вiдповiдної полiтики щодо забезпечення фiнансової …
6. Функцiя, яка передбачає прийняття узгоджених рiшень щодо мф, стратегiю мiжнародної фiнансової полiтики
8. Величезнi фiнансовi центри, якi мобiлiзують i перерозподiляють в усьому свiтi значнi обсяги фiнансових ресурсiв. Це мiжнароднi фiнансовi …
9. Головним обєктом усiх варiантiв полiтики доходiв є
10. Економiчний та полiтичний союз держав, що розташованi здебiльшого в Українi
11. Дохiд, який характеризує номiнальнi доходи з урахуванням змiни роздрiбних цiн i тарифiв
12. Неформальне об'єднання, в яке входить близько 1000 банкiв-кредиторiв
14. Органiзацiї, що випускають фiнансовi зобов’язання (вимоги до себе) i продають їх як активи за грошi
15. Дохiд, який включає, перш за все, продукцiю, вироблену домашнiм господарством для власного споживання це
16. Форма органiзацiї валютних вiдносин це
17. Мiжурядова органiзацiя, призначена для регулювання валютно-кредитних вiдносин мiж державами членами. Це мiжнародний … Фонд
18. Одна iз форм мiжнародних економiчних вiдносин, пов'язаних iз iснуванням та обслуговуванням мiжнародних зв'язкiв. Це … фiнанси
20. Функцiя, яка передбачає прийняття узгоджених рiшень щодо МФ, стратегiю мiжнародної фiнансової полiтики
22. Один iз субєктiв фiнансвої безпеки
24. Функцiя, яка передбачає валютний, митний, податковий, адмiнiстративний, iнвестицiйний контрольПохожие категории кроссвордов

1.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
2.
Мiжнароднi органiзацiї (укр.)
3.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiжнароднi фiнанси та фiнансова безпека держави (укр.)
2.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Мiжнароднi розрахунки (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Фiнанси (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Фiнанси (укр.)
5.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Фiнанси (укр.)


Кроссворды по предмету Фiнанси (укр.)

- Б -
- Г -
- Д -
- К -
- М -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы