Готовый кроссворд по предмету Економiка (укр.) - на тему «Фiнансова складова iнновативної економiки (укр.)»

 
По горизонтали
1. Право автора на винахiд, наукову iдею, розробку, новий вирiб чи нову технологiю.
3. Установлення невiдомих ранiше об'єктивних закономiрностей, властивостей та явищ матерiального свiту, що сприяють накопиченню теоретичних знань.
6. Наймасштабнiшi iнновацiйно-технологiчнi центри, в яких забезпечуються умови, максимально сприятливi для науково-технiчних iнновацiйних проектiв.
7. Уперше вiдкрите, створене або зроблене, сформоване недавно замiсть попереднього.
8. «новий вид продукцiї, метод, технологiя».
По вертикали
2. Процес, у якому винахiд або iдея набуває економiчного змiсту.
4. Успiльно-технiко-економiчний процес, який через практичне використання iдей та винаходiв приводить до створення кращих за своїми якостями виробiв, технологiй та дає прибуток.
5. Нове технiчне вирiшення конкретної задачi, яке дає позитивний ефект, покращує якiсть продукцiї чи змiнює умови працi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Географiя (укр.)
3.
Архiтектура (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Фiзiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Пiдприємство як форма дiяльностi в умовах ринкової економiки (укр.)
2.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Трансформацiя економiки (укр.)
3.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)


Кроссворды по Економiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы