Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Фiнансова складова iнновативної економiки (укр.)"

 
По горизонтали
6. Процес, у якому винахiд або iдея набуває економiчного змiсту.
7. Установлення невiдомих ранiше об'єктивних закономiрностей, властивостей та явищ матерiального свiту, що сприяють накопиченню теоретичних знань.
По вертикали
1. Уперше вiдкрите, створене або зроблене, сформоване недавно замiсть попереднього.
2. Право автора на винахiд, наукову iдею, розробку, новий вирiб чи нову технологiю.
3. «новий вид продукцiї, метод, технологiя».
4. Наймасштабнiшi iнновацiйно-технологiчнi центри, в яких забезпечуються умови, максимально сприятливi для науково-технiчних iнновацiйних проектiв.
5. Успiльно-технiко-економiчний процес, який через практичне використання iдей та винаходiв приводить до створення кращих за своїми якостями виробiв, технологiй та дає прибуток.
7. Нове технiчне вирiшення конкретної задачi, яке дає позитивний ефект, покращує якiсть продукцiї чи змiнює умови працiПохожие категории кроссвордов

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Бюджетування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Трансформацiя економiки (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Пiдприємство як форма дiяльностi в умовах ринкової економiки (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова система (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова полiтика (укр.)
5.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Фiнансова стратегiя пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы