Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Казначейська система (укр.)"

 
По горизонтали
2. Цей рiвень включає вiддiлення дксу у найбiльш важливих мiсцевих адмiнiстративних центрах
5. В 1998 роцi було запроваджено нову бюджетну … та План рахункiв бухгалтерського облiку виконання державного та мiсцевих бюджетiв
8. Презедент за поданням … призначає Голову дксу
10. Здiйснює керiвництво дiяльнiстю дксу, представляє Казначейство у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями
12. Дксу є центральним органом … влади
По вертикали
1. Касове виконання Державного бюджету та бюджетiв самоврядування за доходами та видатками - це … (одна з багатьох) дксу
3. Цей рiвень органiзацiйної структури представляє 27 управлiнь дксу
4. На якому етапi касового виконання бюджету вiдбувається формування платiжного доручення до дксу для здiйснення бюджетного зобовязання
5. Цей термiн походить вiд поняття казна, яке в перекладi з тюркської означає сукупнiсть фiнансових ресурсiв держави
6. Який рiвень органiзацiйної структури органiв дксу предаствляє Державна казначейська служба України, яка розташована у Києвi
7. Органiзацiя та здiйснення розрахунково-касових операцiй повязаних з їх виконанням - це …
8. В 200 … роцi Казначейство стало учасником Системи електронних платежiв Нацiонального банку України
9. До середини 199 … року в Українi дiяла банкiвська система виконання державного бюджету
11. Органiзацiя виконання Державного бюджету України i здiйснення контролю за цим - це … (одне з багатьох) дксу
13. Скiльки iснує етапiв касового виконання бюджетуПохожие категории кроссвордов

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Економiчна система (укр.)
2.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiльна система (укр.)
3.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна економiка (укр.) - Валютна система (укр.)
5.
По информатике - Операцiйна система (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы