Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Ринок (укр.)"

 
По горизонтали
1. Хто вважав що на змiну товарнiй органiзацiї суспiльного виробництва має прийти нетоварна, планова система?
3. Який це вид ринку? покупцi за межами країни, включаючи закордонних споживачiв, виробникiв, промiжних продавцiв, держави i установи.
6. Сукупнiсть товарiв, якi представленi на ринку. Його розмiр визначається кiлькiстю товарiв, що пропонуються для продажу в певний перiод часу за iснуючими цiнами
7. Про яке виробництво йде мова? така форма органiзацiї суспiльного господарства, за якої продукти виробляються економiчно вiдособленими виробниками, котрi спецiалiзуються на виготовленнi певного продукту, що потребує обмiну у виглядi купiвлi-продажу на ринку
8. … це некомерцiйна ринкова структура, або частка органiзованого, регулярно дiючого ринку товарiв i послуг, у рамках якого здiйснюється ряд операцiй (перерозподiл капiталу, товарiв та iнших цiнностей).
9. Що утворює iнфраструктуру ринку?
10. Який це вид ринку? ринок з великою кiлькiстю виробникiв однорiдної продукцiї, якi не в змозi впливати на рiшення один одного.
По вертикали
2. Сукупнiсть економiчних вiдносин мiж рiзними субєктами з приводу купiвлi-продажу товарiв i послуг.
4. Назвiть одну з функцiй ринку.
5. Являє собою процес суперництва мiж окремими продуцентами, постачальниками i покупцями товарiв за найвигiднiшi умови їх виробництва та реалiзацiїПохожие категории кроссвордов

1.
Ринок (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Цiноутворення (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовий ринок (укр.)
2.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
4.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)
5.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Свiтовий ринок (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы