Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Тарифна система оплати працi та її складовi (укр.)"

 
По горизонтали
2. Що характеризує трудову дiяльнiсть i зайнятiсть працiвника вiдповiдно до одержаної ним пiдготовки, набутих теоретичних знань i практичних навичок?
3. Що є основою для встановлення правильного спiввiдношення мiж темпами зростання продуктивностi працi та середньої заробiтної плати працiвникiв?
4. Як називається сукупнiсть виробничих знань, умiння, певних практичних навичок?
5. Як називається iнструмент, за допомогою якого встановлюються спiввiдношення в оплатi працi робiтникiв, що виконують рiзнi за рiвнем квалiфiкацiї роботи?
6. Яке поняття вiдображає внутрiпрофесiйний подiл працi?
По вертикали
1. Як називається документ, у якому вiдображається погодження умов мiж представниками сторiн переговорiв з питань оплати працi та соцiальних гарантiй?
3. Що є головною складовою частиною тарифної системи?Похожие категории кроссвордов

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Банкiвська система (укр.)
4.
Налоговая система
5.
Эстетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк працi та її оплати (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)
3.
По предмету Естетика (укр.) - Складовi естетики (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi комп’ютера (укр.)
5.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi персонального комп'ютера (ПК) (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы