Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему "Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)"

 
По горизонтали
6. У якiй вiдомостi здiйснюють розрахунок з оплати працi на багатьох пiдприємствах?
9. Яка форма оплати працi, яка залежить вiд обсягу виконаної роботи?
12. Зарплата яка своєчасно не видана робiтниковi?
14. Де ведеться облiк використання робочого часу?
16. Винагорода, обчислена як правило у грошовому виразi, яку власник або уповноважений ним орган сплачує працiвниковi за виконану ним роботу вiдповiдно до трудового договору?
По вертикали
1. Послiдовне виконання обсягу робiт фiксується в iндивiдуальних або … робiт?
2. Що повинен написати касир при закриттi платiжної вiдомостi?
3. Попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рiшенням перераховує кошти на визначенi вiдповiдно до «порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та iнших платежiв
4. Вiд кiлькостi чого залежить аналiтичний облiк розрахункiв по заробiтнiй платi?
5. Винагорода за працю понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi умови працi.
7. Вiдрядна заробiтна плата буває?
8. У чому встановлюється розмiр соцiального страхування?
10. Операцiї, передбаченi технологiчним процесом, оплачуються за нарядами на вiдряднi роботи, а рiзнi доплати - за листками на … ?
11. Робiтник, який своєчасно не отримав заробiтню плату
13. Як називається оплата за вiдпрацьований час?
15. Оплата працi керiвникiв i службовцiв здiйснюється вiдповiдно до посадових …Похожие категории кроссвордов

1.
Охорона працi (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Соцiальне страхування (укр.)
4.
Облiк i аудит (укр.)
5.
Податковий облiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк працi та її оплати (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Тарифна система оплати працi та її складовi (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Органiзацiя грошових розрахункiв (укр.)
4.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Толерантнiсть як важлива характеристика соцiального працiвника (укр.)
5.
По предмету Деонтологiя (укр.) - Професiйно-етичнi принципи в дiяльностi соцiального працiвника (укр.)


Кроссворды по предмету Бухгалтерський облiк (укр.)

- Г -
- Д -
- З -
- К -
- О -
- О -
- П -
- Т -
- Ф -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы