Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Облiк доходiв, видаткiв i фiнансових результатiв (укр.)»

 
По горизонтали
2. До яких доходiв вiдноситься надходження за надання в оренду, тимчасове володiння активfvb, вiдсотки отриманi за наданi позики, курсовi рiзницi i т.д
По вертикали
1. Рiзниця в еквiвалентах грошових коштiв, що виникає у звязку зi змiною валютного курсу i вiдображає додатковi доходи


Похожие категории кроссвордов:

1.
Податковий облiк (укр.)
2.
Облiк у банках (укр.)
3.
Облiк i звiтнiсть (укр.)
4.
Фiнансовий облiк (укр.)
5.
Управлiнський облiк (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Лiзинг як рiзновид фiнансових послуг (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк автотранспорту (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк власного капiталу та забезпечення зобов'язань (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк розрахункiв з оплати працi та соцiального страхування (укр.)
5.
По предмету Податковий менеджмент (укр.) - Облiк платникiв податкiв (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы