Готовый кроссворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - на тему «Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)»

 
По горизонтали
3. В активному рахунку зменшення, а в пасивному - збiльшення показує кредитовий …
4. Система способiв та прийомiв, за допомогою яких обєкти облiку вiдображаютьс та узагальнюються у грошовiй оцiнцi за однорiдними ознакамис
5. Один з принципiв бухгалтерського облiку
7. Як називається документ,який буває зовнiшннiми та надходять з боку державних органiв, банкiв, податкових iнспекцiях, вiд замовникiв, постачальникiв, покупцiв
9. Рахунку бувають синтетичнi та …
12. Метод узагальнення даних про склад майна субєкта дiяльностi за видами i джерелами утворення на певну дату у загальному вимiрнику
14. Вид господарського облiку
15. Права частина балансу
16. Вид бух.балансу
17. Одна з функцiй бухгалтерського облiку
18. Один з видiв рахункiв за класифiкацiйною ознакою призначення
19. Лiва
По вертикали
1. Менi виннi
2. Я винен
6. Метод бух.облiку
8. Документ який видає банк пiприємству по його рахунку
10. Залишок на рахунку
11. Одна з визначних рис бухгалтерського облiку
13. Економiчно однорiднi группи, в яких обєднiння всi господарськi засоби та джерела їх формування у бухгалтерському балансi
18. Спосiб групування економiчно однорiдних засобiв пiдприємства, джерел їх формування та господарських процесiв i поточного вiдображення операцiй з ними


Похожие категории кроссвордов:

1.
Теорiя органiзацiї (укр.)
2.
Економiчна теорiя (укр.)
3.
Теорiя держави i права (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Полiтологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) - Поняття бухгалтерського облiку (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основи бухгалтерського облiку (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)


Кроссворды по Бухгалтерський облiк (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы