Готовый кроссворд по предмету Экономика (укр.) - на тему "Мiкроекономiка (укр.)"

 
По горизонтали
3. Якщо попит спадає в меншiй мiрi нiж пропозицiя то рiвноважна цiна
4. Що є формою вираження потреб представлених на ринку i забеспечених грошовими засобами
7. Яка наука вивчає поведiнку та механiзм прийняття рiшень окремими економiчними суб.єктами
10. Якщо попит i пропозицiя одночасно скорочуються, то рiвноважний обсяг продукцiї …
12. Еластичнiсть визначається як спiввiдношення процентних змiн незалежних та … Змiнних
15. Графiчним визначенням функцiї пропозицiї є крива пропозицiї, яка є висхiдною i …
По вертикали
1. Обсяг попиту скорочується зi зростанням цiни, i зростає зi скороченням -це закон …
2. Яке вiдбувається змiщення кривих у випадках коли попит чи пропозицiя змiнюються на абсолютну величину
3. Якщо попит i пропозицiя зростають одночасно, то рiвноважний обсяг пропозицiї
5. Кiлькiсть товарiв, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок це
6. Мiра чутливостi однiєї змiнної до змiни iншої змiнної -це
8. Конкретна кiлькiсть товарiв яку продавцi бажають та можуть продати на ринку це є
9. Що є складовою частиною попиту i означає конкретну кiлькiсть товарiв яку покупцi бажають i можуть придбати за кожного рiвня цiни
11. Розрiзняють попит : еластичний, абсолютно еластичний, абсолютно нееластичний та
13. Смаки i вподобання споживачiв, доходи споживачiв до яких факторiв попиту вiдносять
14. Математичним виразом закону пропозицiї єПохожие категории кроссвордов

1.
Мiкроекономiка (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По экономике - Мiкроекономiка (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По искусству - Античнiсть (укр.)
4.
По предмету - Лiнгвiстика (укр.)
5.
По медицине - Свiтлолiкування (укр.)


Кроссворды по предмету Экономика (укр.)

- Б -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- М -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Ф -
- Ц -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы