Готовый кроссворд по предмету Регiональна економiка (укр.) - на тему «Трансформацiя економiки (укр.)»

 
По горизонтали
1. Регiональне поєднання об’єктiв, тiсно взаємозв’язаних у процесi виробництва й транспортування до споживачiв продукцiї i/або послуг.
4. Кiлькiсно i якiсно визначенi ресурси живої працi, якi має РГК.
8. Принципово нову якiсть засобiв виробництва та органiзацiйних схем.
По вертикали
2. Сукупнiсть певних складових, що утворюються в результатi суспiльного подiлу та iнтеграцiї працi
3. Економiчну сутнiсть потенцiалу, який є важливою складовою трансформацiйних процесiв
5. Гранична продуктивнiсть фактора, його здатнiсть впливати на розвиток (трансформацiю) РГК, насамперед розвиток виробництва.
6. Фiнансовi можливостi, резерви кредитування господарства регiону.
7. Система, що характеризується органiчною єднiстю елементiв; вони, як правило, утворюють єдине (нерозривне) цiле.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы