Готовый кроссворд по предмету Регiональна економiка (укр.) - на тему "Легка промисловiсть (укр.)"

 
По горизонтали
1. Основними галузями легкої промисловостi є текстильна, швейна, шкiряно-взуттєва та …
4. Бавовняне виробництво країни знаходиться у великiй залежностi вiд … сировини
12. До … комплексу належить виробництво товарiв народного споживання (насамперед легка промисловiсть), а також сфера послуг
14. Який фактор є визначальним у розмiщеннi виробництва хутрової галузi
15. Бавовняно-прядильний комбiнат знаходиться у
17. Промисловiсть для виробництва тканини є першою серед голузей текстильної промисловостi. На неї припадає 50, 1% всiх тканин, що виробляються
21. … країни спецiалiзуються тiльки на невеликих обсягах елiтних, модних i iндивiдуальних виробiв
23. З якої сировини, окрiс тваринної та рослинної, текстильна промисловiть виготовляє тканини
По вертикали
1. … промисли — одна з форм народної творчостi, виробництво товарiв декоративно-ужиткового мистецтва
2. Сьогоднi провiднi країни в текстильнiй промисловостi — Китай i …
3. Головною причиною кризового стану легку промисловiсть є … вiдсталiсть бiльшостi пiдприємств
5. Якщо ж усi стадiї виробництва тканин поєднуються на одному пiд­приємствi, то воно називається
6. Заходи по пiдвищенню конкурентоспроможностi товарiв легкої промисловостi України в умовах iнтеграцiї до сот повиннi бути орiєнтованi, насамперед, на захист … товаровиробника та створення умов для виробництва конкурентоспроможної продукцiї
7. Зосередження виробництва на великих пiдприємствах (всi етапи виробництва вiдбуваються на одному пiдприємствi)
8. Основнi проблеми легкої промисловостi — … технологiї виробництва i низька якiсть продукцiї
9. За випуском продукцiї (48%), вартiстю основних виробничих фондiв перше мiсце в комплексi легкої промисловостi займає … промисловiсть
10. У своєму розмiщеннi трикотаєна промисловiсть повнiстю орiєнтується на …
11. Легка промисловiсть охоплює галузi, що виробляють товари … споживання — тканини, одяг, взуття, предмети галантереї тощо
13. … виробництво розташоване у Тисменицi (iвано-франкiвщи-на), Балтi (одеська обл.), Жмеринцi (вiнницька обл.), Харковi
16. Промсловiсть, що працює на привiзнi сировинi
18. Звiдки найчастiше привохять сировину для вовняної промисловостi в Україну
19. Скiльки пiдгалузей має легка прословiсть
20. На пiдприємсвах переважають працiвники … статi
22. У багатьох економiчно розвинених країнах упродовж останнiх десятилiть текстильна промисловiсть …
23. За останнi роки у виробництвi тканин значно зросла частка тканин з … волокон

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы