Готовый кроссворд по предмету Конфлiктологiя (укр.) - на тему «Медiацiя (укр.)»

 
По горизонтали
4. Поновленняособи у громадянствi у разi його втрати або попереднього виходу з громадянства;
7. Спецiально пiдготовлений посередник у вирiшеннi конфлiктiв, який однаково пiдтримує обидвi сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рiшення.
8. Процес вичерпання конфлiкту, бажання сторiн досягти миру;
По вертикали
1. Характеристика або оцiнка висловлювання, яку дають з певної точки зору; певний спосiб ставлення людини до висловлювання, яке вона виголошує.
2. Прояв агресiї з подальшим залякуванням особистостi й формуванням можливостi її повного пiдпорядкування собi та своїм iнтересам.
3. «Процес формування, розвитку особистостi, що вiдбувається тiєю мiрою, якою особа стає членом суспiльства, суб’єктом соцiальних зв’язкiв».
5. Соцiально-бiологiчна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловiк» i «жiнка»;
6. Вiдновна практика, що сприяє залученню до вирiшення проблеми всiх зацiкавлених осiб, забезпечує їхню активну участь в обговореннi ситуацiї та прийняттi рiшень.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы