Готовый кроссворд по предмету Регiональна економiка (укр.) - на тему "Iнвестицiйний менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
5. Розумiється дохiд, який повиннi принести новi капiтальнi вкладення для того, щоб вони могли себе виправдати
8. Людина чи комерцiйна установа, яка вкладає грошi та/або iншi активи з метою їхнього збереження та примноження
По вертикали
1. Це цiле, що складається з частин. Близьке за змiстом до поняття “система” i поняття “комплекс
2. Всi види активiв (коштiв), що вкладаються в господарську дiяльнiсть з метою отримання доходу
3. Сукупнiсть всiх чинникiв (матерiальних i духовних), якi є у розпорядженнi людини чи людської спiльноти (господаря) i використання яких дозволяє отримувати засоби для виживання
4. . Основними параметрами, якi визначають iнвестицiйний клiмат та впливають на обсяги залучення iнвестицiй в економiку України, є
6. Всi елементи суверенного ризику, в тому числi полiтична стабiльнiсть, валютний режим i обмеження на репатрiацiю капiталу та прибутку.
7. Фiнансова операцiя з використанням майна через оренду





Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы