Готовый кроссворд по менеджменту - на тему «Рекламний менеджмент (укр.)»

 
По горизонтали
1. Виступає як засiб боротьби конкурентiв за свою частку на ринку
5. Найдорожчий спосiб опитування
8. Особливо художнi i спецiальнi, читають бiльш докладно, в домашнiй обстановцi
9. Один з авторiв концепцiї позицiонування
11. Розумiється як управлiнський процес визначення цiлей та шляхiв їх досягнення
12. Реклама яку розвiшують над проїжджою частиною вулиць, бiля входу в парки, як правило, за 1-2 тижнi до рекламованого заходи i пiд час його проведення
По вертикали
1. Вiддiл який може забезпечити виконання всього перелiку рекламних функцiй
2. Бiльшiсть компанiй розширює сферу своєї дiяльностi, переносячи її в iншi країни як це називається
3. Дiї з розробки пропозицiї компанiї та її iмiджу
4. Разработка, необхiдного для здiйснення певного виду дiяльностi
6. Являє собою один з методiв дослiдження, при якому в контрольованих умовах змiнюється один або декiлька чинникiв
7. Незалежнi пiдприємства, що складаються з творчих працiвникiв i комерсантiв, якi розробляють, готують i розмiщують рекламу в засобах реклами для замовникiв, намагаючись знайти покупцiв для своїх товарiв або послуг
10. Є одним з найбiльш часто використовуваних методiв збору первинних даних в дослiдженнi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Податковий менеджмент (укр.)
3.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
4.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
5.
Операцiйний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Маркетинговий менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Адмiнiстративний менеджмент (укр.)
3.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Комунiкативний менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
5.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)


Кроссворды по менеджменту

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы