Готовый кроссворд по менеджменту - на тему "Рекламний менеджмент (укр.)"

 
По горизонтали
4. Найдорожчий спосiб опитування
7. Бiльшiсть компанiй розширює сферу своєї дiяльностi, переносячи її в iншi країни як це називається
9. Є одним з найбiльш часто використовуваних методiв збору первинних даних в дослiдженнi
11. Разработка, необхiдного для здiйснення певного виду дiяльностi
12. Реклама яку розвiшують над проїжджою частиною вулиць, бiля входу в парки, як правило, за 1-2 тижнi до рекламованого заходи i пiд час його проведення
13. Вiддiл який може забезпечити виконання всього перелiку рекламних функцiй
По вертикали
1. Являє собою один з методiв дослiдження, при якому в контрольованих умовах змiнюється один або декiлька чинникiв
2. Один з авторiв концепцiї позицiонування
3. Дiї з розробки пропозицiї компанiї та її iмiджу
5. Незалежнi пiдприємства, що складаються з творчих працiвникiв i комерсантiв, якi розробляють, готують i розмiщують рекламу в засобах реклами для замовникiв, намагаючись знайти покупцiв для своїх товарiв або послуг
6. Розумiється як управлiнський процес визначення цiлей та шляхiв їх досягнення
8. Особливо художнi i спецiальнi, читають бiльш докладно, в домашнiй обстановцi
10. Виступає як засiб боротьби конкурентiв за свою частку на ринкуПохожие категории кроссвордов

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Менеджмент персоналу (укр.)
3.
Податковий менеджмент (укр.)
4.
Фiнансовий менеджмент (укр.)
5.
Адмiнiстративний менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Менеджмент персоналу (укр.) - Комунiкативний менеджмент (укр.)
2.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
3.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
4.
По маркетингу - Менеджмент i маркетинг (укр.)
5.
По предмету Регiональна економiка (укр.) - Iнвестицiйний менеджмент (укр.)


Кроссворды по менеджменту
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы