Готовый кроссворд по предмету Бiологiя (укр.) - на тему "Поведiнка тварин (укр.)"

 
По горизонтали
4. Яка назва сукупностi складних спадково зумовлених стереотипних дiй
9. Назва iєрархiї, коли найсильнiша тварина погрожує тваринi, яка стоїть на щабель нижче, а та – iншiй пiдлеглiй особинi й т.д
13. Назва обмiну спецiальними сигналами-демонстрацiями
14. Тварини, що утворюють постiйнi групи
15. Рефлекси, що не потребують координування з боку головного мозку
16. Як називається поведiнка, повязана з турботою про нащадкiв
21. Яка назва системи поглядiв на громадське життя, заснована на законах еволюцiї органiчної природи
23. Назва пiдпорядкування тварин у групi
25. Як називається угрупування, де вiдрiзняють членiв своєї групи вiд iнших тварин цього виду, але не розрiзняють членiв групи мiж собою
По вертикали
1. Як називається комфортна поведiнка ссавцiв, що виражається у доглядi за хутром та адресована iншiй особинi
2. Як називається поведiнка, недоречна для поточної ситуацiї
3. Як назвати форму поведiнки, якi передаються у спадок нащадкам вiд батькiв
5. Як називається змiна поведiнки пiд впливом попереднього досвiду
6. Як назвати явище фiксацiї в памятi ознак обєктiв при формуваннi або корекцiї вроджених поведiнкових актiв
7. Перiодичне перемiщення тварин «туди i назад» мiж суттєво вiдмiнними середовищами iснування
8. Назва тварин, що пiдтримують контакти у шлюбний перiод та перiод турботи проо потомство
10. Як називаються спрямованi дiї органiзму у вiдповiдь на внутрiшнi i зовнiшнi подразники
11. Як називається угрупування, що грунтується на особистих контактах тварин одна з одною
12. Назва бiологiчної науки про поведiнку тварин
17. Поведiнка, повязана з подiлом територiї на окремi дiлянки
18. Iєрархiя, приякiй одна особа домiнує над рештою тварин, якi мають однаковий ранг
19. Комплекс поведiнкових актiв, якi знайомлять тварину з навколишнiм середовищем
20. Лiдер в угруповуваннi
22. Як назвати рiзноманiтнi поведiнковi акти, спрямованi на виживання i життєзабезпечення окремої особи
24. Назва складного комплексу рухiв, що спрямованi на знаходження, схоплювання, утримання здобичiПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Поведiнка споживача (укр.)
2.
По природоведению - Свiт тварин (укр.)
3.
По предмету Бiологiя (укр.) - Орiєнтацiя тварин (укр.)
4.
По предмету Бiологiя (укр.) - Видiлення у тварин (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Бiологiя (укр.)

- 6 -
- I -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Е -
- З -
- К -
- Н -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- Х -
- Ч -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы