Готовый кроссворд по предмету Бiологiя (укр.) - на тему «Птахи (укр.)»

 
По горизонтали
3. Частина видiльної системи птаха
5. Який особливий механiзм газообмiну i дихання птахiв
10. Як називається ряд птахiв котрi не можуть лiтати
14. Птахи вiдрiзняются вiд плазунiв тим що вони … (Не пов'язано з будовою)
18. Який журавель живе в степу
19. Яка частина яйця захищає зародок вiд механiчних ушкоджень
22. Якi пера розмiщенi на хвостi
24. Який птах висиджує яйце на лапах
По вертикали
1. Якi пера розташованi пiд покривними i призначенi для збереження тепла?
2. Якi пера забезпечують захист тiла птаха вiд механiчних ушкоджень
4. У якому вiддiлi шлунку їжа перетирається
5. Яку назву мають птахи, що щороку мiгрують
6. Якi птахи народжуються вкритi пухом i з вiдкритими очима
7. Який птах помiчає дрiбну здобич з вiдстанi 1100 м
8. Пристосування певного виду до умов мiсцевостi, де ранiше вiн не мешкав
9. Що пов'язую птахiв i крокодилiв?
11. Який пiнгвiн має зрiст до 120 см
12. Що знаходиться в основi дзьоба голуба
13. Якi птахи розвивають швидкiсть при польотi 160 км
15. Птахiв подiляють на кочових, осiлих i …
16. Як називається територiя пiд час висиджування птахiв
17. Як називається процес замiни пера
20. Якi пера вкривають птаха ззовнi
21. Що вiдходить вiд стрижня пера
23. Як називається сукупнiсть борiдок


Похожие категории кроссвордов:

1.
Менеджмент (укр.)
2.
Хiмiя (укр.)
3.
Кримiнологiя (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Туризм (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По - Загальна частина (укр.)
3.
По предмету Бiохiмiя (укр.) - Бiохiмiя зерна (укр.)
4.
По предмету Митне право (укр.) - Митна реформа 2022 (укр.)
5.
По предмету Управлiнський облiк (укр.) - Витрати (укр.)


Кроссворды по Бiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы