Готовый кроссворд по предмету Iнформатика (укр.) - на тему «Комп'ютер (укр.)»

 
По горизонтали
1. Тактова частота – основна характеристика
2. Будь-який файл, опрацьований за допомогою додаткiв
3. Облiковець вiдноситься до категорiї … виконавцiв
5. Електронна схема, яка призначена для управлiння комп'ютером та для виконання арифметико-логiчних обчислень називається
6. ОКН пiдпорядковується безпосередньо … вiддiлу облiку та контролю
7. Програмне забезпечення для комп'ютера або iншого електронного пристрою, як правило, пiд'єднаного до Iнтернету
9. Тимчасове мiсце зберiгання видалених тек i файлiв
10. Натискання кнопки Пуск вiдкриває головне … Windows
По вертикали
1. Система пiдготовки текстiв, постачальна текст розмiткою i форматуванням
4. Працiвник не має права приступати до роботи поки не пройде …
8. пристрiй передачi графiчної iнформацiї в друкованому виглядi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Бiотехнологiї (укр.)
2.
Дизайн (укр.)
3.
Деонтологiя (укр.)
4.
Мiкроекономiка (укр.)
5.
Труд (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По информатике - Комп'ютер (укр.)
2.
По предмету Iнформатика (укр.) - З чого складен комп'ютер? (укр.)
3.
По предмету Iнформатика (укр.) - Комп'ютерна iнженерiя (укр.)
4.
По информатике - Комп'ютернi вiруси (укр.)
5.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi комп’ютера (укр.)


Кроссворды по Iнформатика (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы