Готовый кроссворд по экономике - на тему "Оборотнi фонди (укр.)"

 
По горизонтали
3. Норми, що враховують прогресивнi напрямки у використаннi сировини, матерiалiв протягом кiлькох рокiв
7. Матерiальнi ресурси якi можуть бути використанi у виробництвi
9. Запас який створюється як резерв, що гарантує безперебiйний процес виробництва у випадку порушення договiрних умов постачань матерiалiв
По вертикали
1. Гранично допустима величина витрати на виготовлення продукцiї за умов конкретного виробництва
2. Метод який базується на детальному аналiзi товарно-матерiальних цiнностей з подальшим коректуванням фактичних запасiв i вилученням лишкiв
4. Метод який застосовується при динамiчнiй змiнi рiвня виробництва
5. Норми, що визначають середньорiчнi витрати матерiальних ресурсiв
6. Витрати конкретного виду матерiалiв якi характеризують величину їх на одиницю виготовленої продукцiї
8. Фонди якi повнiстю споживаються в кожному виробничому циклiПохожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фонди (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Цiльовi фонди держави (укр.)
4.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Капiтал. Основнi фонди пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Экономика (укр.) - Капiтал, виробничi фонди та нематерiальнi ресурси (укр.)


Кроссворды по экономике

- О -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы