Готовый кроссворд по товароведению - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
3. Традицiйне блюдо iталiйської кухнi
8. Найпростiшi вуглеводи, зазвичай являють собою безбарвнi, легко розчиннi у водi, одна з основних груп вуглеводiв, найпростiша форма цукру
10. Публiчний курс товарознавства
12. Одна з головних причин руйнування зубiв
13. Продукт, який одержують подрибненням у прошок зерен рiзних культур
14. За забарвленням соку подiляються на морелi i аморелi
15. Головне джерело енергiї в органiзмi людини
16. Послiдовнiсть чорних i бiлих смуг представляє деяку iнформацiю у виглядi, зручному для зчитування технiчними засобами.(код)
По вертикали
1. Вилучення квiткових плiвок частин плодових оболоно
2. Показник, що вiдображає, з якою швидкiстю продукт розщеплюється в органiзмi людини i перетворюється в глюкозу (iндекс)
4. Вiдносяться до дрiбноплiдних кущових гарбузiв, мають плекасто -округлу форму з куполоподiбним виступом
5. Плоди однорiчної травяної рослини
6. Наука про товари
7. Довгi, схожi на волокна вироби з тiста
9. Великоплiднi ягоди, масою вiд 500 г до 25 кг
10. Цiле або подрiбленне зерно, яке пройшло процес переробки
11. Плоди томата вiдомi пiд назвою …
17. Перший комерцiйний словник - довiдник.(автор)Кроссворды по товароведению

- О -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы