Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Методи i форми виховання (укр.)»

 
По горизонтали
3. Логiка виховної роботи:цiлепокладання: формулювання очiкуваного результату та умов його досягнення
4. Логiка виховної роботи:виявлення реального рiвня розвитку людини; встановлення причинно-наслiдкових зв'язкiв, що обумовлюють формування його особистостi
6. Процес взаємодiї, в якому вiдповiдно до цiлями i завданнями самої особистостi i суспiльства вiдбувається органiзоване виховний вплив i взаємодiя, що має своєю метою формування особистостi, органiзацiю i стимулювання активної дiяльностi виховуваних з оволодiння ними соцiальним i духовним досвiдом, цiнностями i вiдносинами
По вертикали
1. Педагогiчно доцiльно органiзоване середовище, навколишнє окремої дитини або певнi групи i спiльноти дiтей та надає позитивний вплив, свiдомо чи несвiдомо сприймається кожним вихованцем називається педагогiчний
2. Логiка виховної роботи: формування мотивацiї розвитку особистостi, просвiта, органiзацiя дiяльностi та спiлкування
3. Логiка виховної роботи:розробка програми та плану, вибiр способiв дiяльностi, спрямованої на досягнення мети
5. Логiка виховної роботи:вивчення особистостi вихованця i соцiально-педагогiчної ситуацiї се розвитку
7. Логiка виховної роботи:виявлення результатiв виховання, ефективностi форм i способiв органiзацiї виховного взаємодiї та постановка нових цiлей


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Материаловедение (укр.)
3.
Фiлософiя (укр.)
4.
Iсторiя (укр.)
5.
Психолiнгвiстика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи виховання (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Методи психологiї (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Форми контролю (укр.)
4.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Лiкарськi форми (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы