Готовый кроссворд по предмету Фармакологiя (укр.) - на тему "Лiкарськi форми (укр.)"

 
По горизонтали
1. Основа для виготовлення настойок
3. Найкраще задавати кашки
6. Однорiдна гомогенна рiдина, яка у всiх своїх частинах має однаковий хiмiчний склад i однаковi фiзичнi властивостi
9. Тваринний клей
11. У … призначають препарати, що мають неприємний запах, смак або характеризуються подразнюючою дiєю
13. Однорiдна суха сипка лiкарська форма для зовнiшнього застосування
16. Наука про лiкарськi засоби та дiю їх на живий органiзм
19. Концентрована витяжка з лiкарської рослинної речовини
22. Рiдка мазь, для зовнiшнього застосування
24. Карбонат Кальцiю
По вертикали
2. Щiльна дозована лiкарська форма для внутрiшнього застосування у виглядi кульок
4. Продукт перегонки нафти
5. Тверда лiкарська форма точно визначеного складу, одержана пресуванням
7. Щiльна дозована лiкарська форма консистенцiї розiм*ятої м*якушки хлiба для внутрiшнього застосування великим тваринам
8. Спиртова витяжка переважно з рослинної сировини
10. Рiдка лiкарська форма в якiй нерозчиннi у водi рiдини (жирнi олiї, бальзами) знаходяться у водному середовищi в завислому станi
12. У якiй формi виписують кашки
14. Шлях введення лiкiв, що включає введення препарату всередину через рот
15. Рiдка летка сумiш органiчних речовин, котрi виробляються рослинами i надають їм запаху
17. Шлях введення лiкарських препаратiв в дiйковий канал (молочну цистерну)
18. Дуже дрiбнi частинки твердих або рiдких речовин, якi знаходяться в газовому середовищщi в завислому станi
20. Водна витяжка з рослинної сировини, яку настоюють на водянiй банi
21. Триатомний спирт
23. Рiзновид мазi, що мiстить не менше, як 25% порошкоподiбних речовин
24. Бiла глина

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы