Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему «Методи виховання (укр.)»

 
По горизонтали
6. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми i методи виховання, освiту та навчання?
7. Форма iснування i систематизацiї результатiв пiзнавальної дiяльностi людини?
По вертикали
1. Вiдображення в людськiй свiдомостi законiв об'єктивного свiту i суспiльної практики, одержане в результатi активного практичного пiзнання?
2. Стан в майбутньому, котрий можливо змiнити вiдносно теперiшнього та варто, бажано або необхiдно досягнути?
3. Складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання, вивчення, дослiдження?
4. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв зв'язку будь-якого типу?
5. Сукупнiсть процесiв, процедур i методiв набуття знань про явища i закономiрностi об'єктивного свiту?
8. Сфера дiяльностi людини, спрямована на одержання нових знань про навколишнiй свiт?


Похожие категории кроссвордов:

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Педiатрiя (укр.)
3.
Бiопаливо (укр.)
4.
Енергетика (укр.)
5.
Етика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи i форми виховання (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Методи психологiї (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Виховання (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Статеве виховання (укр.)


Кроссворды по Педагогiка (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы