Готовый кроссворд по предмету Педагогiка (укр.) - на тему "Методи виховання (укр.)"

 
По горизонтали
6. Наука про спецiально органiзовану цiлеспрямовану i систематичну дiяльнiсть з формування людини — про змiст, форми i методи виховання, освiту та навчання?
7. Форма iснування i систематизацiї результатiв пiзнавальної дiяльностi людини?
По вертикали
1. Вiдображення в людськiй свiдомостi законiв об'єктивного свiту i суспiльної практики, одержане в результатi активного практичного пiзнання?
2. Стан в майбутньому, котрий можливо змiнити вiдносно теперiшнього та варто, бажано або необхiдно досягнути?
3. Складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання, вивчення, дослiдження?
4. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв зв'язку будь-якого типу?
5. Сукупнiсть процесiв, процедур i методiв набуття знань про явища i закономiрностi об'єктивного свiту?
8. Сфера дiяльностi людини, спрямована на одержання нових знань про навколишнiй свiт?Похожие категории кроссвордов

1.
Фiзичне виховання (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методи науково-педагогiчного дослiдження (укр.)
2.
По предмету Педагогiка (укр.) - Виховання (укр.)
3.
По предмету Педагогiка (укр.) - Статеве виховання (укр.)
4.
По предмету Педагогiка (укр.) - Поняття про методи,прийоми та засоби навчання (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Методика фiзичного виховання (укр.)


Кроссворды по предмету Педагогiка (укр.)

- В -
- Д -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- С -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы