Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Аналiтична теорiя особистостi К.Г. Юнга (укр.)»

 
По горизонтали
1. складова яка включає чоловiчi несвiдомi (три типи: маскулiннi характеристики в жiночому.
3. центр особистого несвiдомого, фокус для матерiалу, який був витiснений iз свiдомостi; це якась зворотний, темна сторона Я.
5. люди, якi направляють лiбiдо (життєву енергiю назовнi, на зовнiшнi подiї та iнших людей.
7. форма заперечення Тiнi людини i Бога. Те, що вважається невiдповiдним iдеалу Его
10. маска, яку кожен з нас одягає, спiлкуючись з iншими людьми. Вона включає нашi соцiальнi ролi, iндивiдуальний спосiб вираження.
По вертикали
1. складова яка включає жiночi несвiдомi (фемiннi) риси в чоловiчому характерi
2. процес який дозволяє сформувати думку, що володiє зв’язком з об’єктивною реальнiстю.
4. люди, якi направляють лiбiдо на внутрiшнiй свiт.
6. спосiб, при якому вибудовуються взаємозв’язок мiж унiверсальними та iндивiдуальними символами з використанням iнтерпретацiї. Розробив юнг
8. центр особистостi, навколо якого групуються всi iншi системи. Вона утримує цi системи разом i забезпечує єднiсть особистостi, рiвновага i стабiльнiсть.
9. вродженi тенденцiї всерединi колективного несвiдомого, якi є внутрiшнiми детермiнантами психiчного життя людини.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Теорiя органiзацiї (укр.)
2.
Економiчна теорiя (укр.)
3.
Теорiя держави i права (укр.)
4.
Iнформатика (укр.)
5.
Дiловодство (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Аналiтична теорiя особистостi (укр.)
2.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)
4.
По предмету Контроль та ревiзiя (укр.) - Теорiя контролю (укр.)
5.
По предмету Економiка (укр.) - Економiчна теорiя (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы