Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Пенiтацiарна психологiя (укр.)»

 
По горизонтали
2. Психiчний стан, що виникає в результатi тривалого обмеження в задоволеннi потреб.
3. Прагнення пiдпорядкувати собi iнших або домiнувати над ними.
4. Це негативна соцiальна санкцiя, що виникає як наслiдок допущеного iндивiдом або соцiальною групою правопорушення.
7. Приналежнiсть до крайньої межi норми, а також до прикордонної субкультури.
11. Розробка заходiв щодо попередження виникнення та поширення злочинностi.
По вертикали
1. Процес взаємодiї особистостi iз середовищем, що має форму зовнiшнiх дiй i вчинкiв.
2. Стан зниженої здатностi реалiзувати свою iндивiдуальнiсть в конкретних соцiальних умовах.
5. Як називається система заходiв, спрямованих на вiдновлення порушених психiчних функцiй у людини?
6. Вид психологiчної допомоги, направлений на виправлення особливостей розвитку.
8. Це вiдновлення ранiше порушених соцiальних якостей особистостi.
9. Психiчний стан, пов'язаний з перешкодою на шляху досягнення мети.
10. Прагнення покладатися на кого-то з метою отримання задоволення або адаптацiї.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Психологiя i педагогiка (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Юридична психологiя (укр.)
4.
Мiкроекономiка (укр.)
5.
Труд (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
2.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)
5.
По зоопсихологии - Зоопсихологiя та порiвняльна психологiя (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы