Готовый кроссворд по предмету Психологiя (укр.) - на тему «Зоопсихологiя та порiвняльна психологiя (укр.)»

 
По горизонтали
3. Спосiб перевiрки наукової гiпотези за допомогою контрольованих умов дiяльностi випробуваного
5. Галузь психологiї яка вивчає психiку тварин
12. Сукупнiсть проявiв зовнiшньої, переважно рухової, активностi, спрямованої на встановлення життєво необхiдних зв'язкiв органiзму iз середовищем
13. З якою наукою тiсно пов'язана зоопсихологiя?
По вертикали
1. Вроджена реакцiя новонародженої тварини, що сприяє формуванню у неї стiйких iндивiдуальних винахiдливостей до зовнiшнiх стимулам
2. Кому належить гiпотеза про бiологiчнi основи мислення?
4. Перiод вiд народження до прозрiвання, основне завдання якого, визначення частки вродженого та набутого у поведiнцi новонародженого
6. Яка наука вивчає закономiрностi походження та розвитку психiки тварин та людини?
7. Форма навчання, що не залежить вiд умов життя навколишнього середовища
8. Вродженi, закрiпленi генетично здiбностi форми поведiнки
9. Придбання та накопичення тваринами в онтогенезi iндивiдуального досвiду, вдосконалення та видозмiна, уродженi основи дiяльностi
10. Слова «психiка зароджується та вмирає з рухом, поведiнкою належать»
11. Вродженi, спадково визначенi реакцiї на певнi компоненти довкiлля


Похожие категории кроссвордов:

1.
Зоопсихологiя (укр.)
2.
Юридична психологiя (укр.)
3.
Психологiя i педагогiка (укр.)
4.
Соцiальна психологiя (укр.)
5.
Зоологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По зоопсихологии - Зоопсихологiя та порiвняльна психологiя (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Пенiтацiарна психологiя (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
5.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)


Кроссворды по Психологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы