Готовый кроссворд по предмету Пiдприємство (укр.) - на тему "Економiчний ризик пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
3. Сторона ризику, яка вiдображає реально iснуючi явища, процеси, сторони дiяльностi.
5. Функцiя, що має суперечливий характер i виступає в довх формах: конструктивнiй i деструктивнiй.
7. Функцiя, що стимулює рошук нетрадицiйних рiшень проблем, що стоять перед пiдприємством.
По вертикали
1. Функцiя ризику за якої наявнiсть ризику припускає необхiднiсть вибору одного з можливих варiантiв рiшень.
2. Сторона ризику за якоїпiдприємцi неоднаково сприймають одну й ту саму величину економiчного ризику.
4. Сторона визначається тим, щоекономiчний ризик породжується як суб’єктивними процесами, так i тими, якi не залежать вiд волi чи свiдомостiпiдприємця.
5. Це дiяльнiсть, пов’язана з подоланням невизначеностi в ситуацiї неминучого вибору.
6. Функцiя ризику, за якої повинне бути терпиме вiдношення пiдприємця до невдач.Похожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
4.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Ситуацiйний менеджмент (укр.) - Iнновацiй в СМ. Ризик у СМ. Комерцiйна таємниця пiдприємства (укр.)
2.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiчний аналiз (укр.)
4.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)
5.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Стратегiя пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Пiдприємство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы