Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Соцiальне страхування (укр.)"

 
По горизонтали
3. … страхування — фундаментальна основа державної системи соцiального захисту населення, що уможливлює матерiальне забезпечення i пiдтримку непрацездатних громадян за рахунок фондiв
5. Що має виконувати фонд соц. страх. вiд нещасних випадкiв згiдно положень
7. Вид державного страхування
9. Вiд якого випадку страхування є самостiйним видом загальнообовязкового державного соцiального страхування
10. Скiльки представницьких сторiн входить до фонду соцiального страхування
По вертикали
1. На скiльки рокiв створюється фонд соц. страх
2. … соцiальне страхування — страхування громадян, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю, заснованою на особистiй власностi та винятково особистiй працi
4. Що має юридичну силу фонду … на документах
6. Страхування вiд нещасного випадку здiйснює … соцiального страхування вiд нещасних випадкiв
8. Випадок, що обмежеий в часi або раптовий вплив на працiвника виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесi виконання ним трудових обовязкiв, внаслiдок яких заподiяно шкоду здоровю або настала смертьПохожие категории кроссвордов

1.
Соцiальне страхування (укр.)
2.
Страхування (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Страхування (укр.) - Соцiальне страхування (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Страхування (укр.)
3.
По предмету Страхування (укр.) - Майнове страхування (укр.)
4.
По предмету Страхування (укр.) - Особисте страхування (укр.)
5.
По предмету Соцiальне страхування (укр.) - Медичне страхування (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы