Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "НТП та безпека (укр.)"

 
По горизонтали
4. Захворювання, якi виникають пiд дiєю шкiдливих виробничих факторiв, називаються
7. Як називають захворювання, набутi на виробництвi
9. Органiзацiя чого є основною метою управлiння безпекою працi
10. Якi найчастiше нiсладки вiд нтп та нтр
12. Умови працi на обєктах промисловостi, що виключають вплив небезпечних i шкiдливих факторiв на працюючих
13. Що здiйснює нтп на органiзм людини та на безпеку працi
По вертикали
1. … прогрес - складне i багатопланове явище, оцiнка якого припускає використання рiзноманiтних критерiїв i системи показникiв, за допомогою яких можна оцiнити стан розвитку продуктивних сил i виробничих вiдносин
2. Такий виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатностi
3. У результатi якого випадку можуть виникати травми
5. Якими документами регулюється безпека працi в Укрїнi
6. Безпека життєдiяльностi в умовах виробництва має назву - охорона …
7. Рiвень розвитку науки i технiки - це критерiй економiчного …
8. Якi випромiнювання спричинють небезпеку на людину
11. Пошкодження тканин органiзму i порушення його функцiй зовнiшнiм впливомПохожие категории кроссвордов

1.
Безпека життєдiяльностi (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Системи технологiй (укр.) - Прогнозування та планування науково-технiчного прогресу (НТП). Iнновацiйна дiяльнiсть в Українi (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Протипожежна безпека (укр.)
3.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Радiацiйна безпека (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Пожежна безпека (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансова безпека держави (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы