Готовый кроссворд по предмету Охорона працi (укр.) - на тему "Основи технiки безпеки i електробезпека (укр.)"

 
По горизонтали
2. Електричний струм, параметри, властивостi, i напрямок якого не змiнюються з часом
4. Воздествие, в розкладаннi кровi та iншого органiчної рiдини
5. Електричний струм, який викликає при проходженнi через органiзм фiбриляцiю серця
9. Система органiзацiйних заходiв i технiчних засобiв, що запобiгають шкiдливе i небезпечне вплив на працюючих вiд електричного струму
14. Ризик потрапляння до зони крокової напруги
20. Проникнення в шкiру найдрiбнiших частинок розплавленого пiд дiєю електричного струму металу
22. електричне з’єднання з землею або з її еквiвалентом металевих не струмоведучих частин, котрi можуть опинитись пiд напругою
По вертикали
1. електричне з’єднання з нульовим захисним провiдником металевих неструмоведучих частин, котрi можуть опинитися пiд напругою
3. Апарат, призначений для лiквiдацiї важкого порушення серцевої дiяльностi
6. Шлях для втрати струму; ризик ураження електричним струмом
7. Процес утворення вiльного електромагнiтного поля
8. Фундаментальне фiзичне поле, яке взаємодiє з електрично зарядженими тiлами
10. Тiло, в якому є вiльнi носiї заряду, тобто зарядженi частинки, якi можуть вiльно перемiщатися всерединi цього тiла
11. Номiнальна напруга, яка не перевищує 42 В i застосовується для зменшення небезпеки ураження електричним струмом.
12. технiчнi вироби, що не є конструктивними елементами електроустановок i використовуються при виконаннi робiт в електроустановках з метою запобiгання електротравм
13. Фiзична величина, характеристика перiодичного процесу, що дорiвнює числу повних циклiв процесу, скоєних за одиницю часу
15. Забезпеченню електробезпеки пiд час експлуатацiї електроулаштувань
16. Для захисту працiвникiв при виконаннi робiт в умовах електричного поля, параметри якого перевищують допустимi
17. Травми, отриманi вiд впливу електричного струму на органiзм
18. Втрата або порушення рухiв в однiй або декiлькох частинах тiла
19. Електричний струм, виливається при проходженнi через людину непереборнi судомнi сокращенiямишц руки, в якiй затиснутий провiдник
21. завдання на безпечне виконання роботи, оформлене на спецiальному бланку встановленої форми
23. Явище, що характеризується сукупнiстю електротравм.
24. Слiдство теплового впливу при протiканнi струму вiдносно великий величини через малу поверхню з вiдносно великим опором
25. Травма, спричинена дiєю на органiзм людини електричного струму та електричної дуги.Похожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи безпеки працi у галузi (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Знаки безпеки (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Основи iнформатики (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Основи бухгалтерського облiку (укр.)


Кроссворды по предмету Охорона працi (укр.)

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- З -
- Н -
- О -
- О -
- П -
- С -
- Т -
- У -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы