Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему «Соцально-трудовi вiдношення (укр.)»

 
По горизонтали
1. Система колективно-договiрного регулювання соцiально-трудових вiдносин
3. Добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя
4. Масовi органiзацiї, що обєднують найманих працiвникiв
5. Жорстоке державне регулювання
7. Органiзована виробнича взаємодiя мiж окремими працiвниками
8. Економiчний показник, який характеризує затрати робочого часу
10. Наука про населення як сукупнiсть людей, що проживають у межах певної територiї
11. Система суспiльно-трудових вiдносин
12. Документ, що формулює вимоги до виконавцiв робiт за професiєю
13. Показник, що характеризує затрати часу на одиницю продукцiї
14. Тимчасова або постiйна втрата працездатностi
16. Здатнiсть до працi
18. Загальний показник використання основних виробничих фондiв
19. Вид спостереження, що вивчає витрати трудового часу
20. Класифiкують робоче мiсце за ступенем механiзацiї
21. Зосередження дiяльностi на вiдносно вузьких, спецiальних напрямах
22. Метод прискорення трудової адаптацiї
23. Стiйке порушення (зниження або втрата) загальної або професiйної працездатностi
24. Економiчне спонукання
По вертикали
1. Встановлення тарифних розрядiв
2. Стан неповної зайнятостi
6. Громадянин, який самостiйно працює i постiйно наймає робiтникiв
9. Застосовується для аналiзу структури витрат робочого
15. Результативнiсть корисної, конкретної працi
17. Характеристика якостi та складнiсть працi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Эстетика (укр.)
2.
Полiтологiя (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Астрономiя (укр.)
5.
Естетика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка (укр.) - Трудовi ресурси (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудовi спори (укр.)
3.
По предмету Економiка (укр.) - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по Соцiологiя (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы