Готовый кроссворд по предмету Соцiологiя (укр.) - на тему "Iсторiя розвитку соцiологiї (укр.)"

 
По горизонтали
8. Наука про закономiрностi становлення функцiонування i розвитку суспiльства
11. Основними соцiологiчними центрами в серединi 20в. в сша стають колумбiйський i … унiверситети
12. Навчання про iдеальне суспiльство, заснованому на спiльностi майна, обовязкову працю, справедливий розподiл
15. Творець формальної соцiологiї
18. Одне з найбiльш поширених напрямкiв у свiтовiй фiлософiї, що виникло в серединi 19 столiття завдяки О. Конту i Г. Спенсером, що отримало широке розповсюдження в природознавствi i стало методологiчною основою соцiологiї при її зародженнi
19. Имя Парето
По вертикали
1. Головною фундаментальною працею К. Маркса є
2. Основоположник еволюцiонiзму, органицизма. Ввiв поняття соцiального iнституту
3. Засновник соцiологiчного реалiзму i структурного функцiоналiзму
4. Закон трьох стадiй є ключовим у соцiальнiй концепцiї Конта. Яка перша стадiя
5. Однiєю з проблем сучасної соцiологiї Барсукова називає ефект
6. Напрямок в теоретичної соцiологiї, що вивчає соцiальнi змiни на основi iдеї еволюцiї. Одним з основоположникiв якого є Спенсер
7. Другий метод дослiдження в позитивної соцiологiї О. Конта
9. Концепцiя, яка стверджує, що процес суспiльного розвитку це не результат прояви обєктивних закономiрностей розвитку суспiльства, а наслiдок впливу природних сил
10. Зигмунда Фрейд засновник науки
13. Будь-який прояв соцiальної активностi (дiяльнiсть, поведiнка, реакцiя, позицiя та iн.), Орiєнтоване на iнших людей
14. Складова частина марксистсько-ленiнської фiлософiї, фiлософська наука про суспiльство, матерiалiстично вирiшальна основне питання фiлософiї стосовно iсторiї i дослiджує на цiй основi общесоциологические закони iсторичного розвитку та форми їх реалiзацiї в дiяльностi людей
16. У 1962 роцi була заснована радянська соцiологiчна
17. У другiй половинi 20 ст. в соцiологiї активно використовується термiн … дослiдженняПохожие категории кроссвордов

1.
Iсторiя (укр.)
2.
Всесвiтня iсторiя (укр.)
3.
Iсторiя педагогiки (укр.)
4.
Iсторiя України (укр.)
5.
Iсторiя економiчної думки (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Тенденцiї розвитку свiтового ринку послуг у сучасних умовах (укр.)
2.
По предмету Музика (укр.) - Iсторiя музики (укр.)
3.
По предмету Iсторiя (укр.) - Наука i iсторiя (укр.)
4.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя Всесвiтня (укр.)
5.
По предмету Iсторiя (укр.) - Iсторiя України (укр.)


Кроссворды по предмету Соцiологiя (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы