Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - на тему "Тенденцiї розвитку свiтового ринку послуг у сучасних умовах (укр.)"

 
По горизонтали
2. Набiр прийомiв та методiв, якi компанiя, пiдприємство, фiрма використовує для проектування своєї дiяльностi
3. Володiння найрiзноманiтнiшими фiнансовими активами, кожен з яких має рiзний рiвень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цiлому
5. Це сукупнiсть вiдносин (актiв) купiвлi-продажу товарiв i послуг
7. Процес з надання кредиту
8. Спосiб розв’язання задачi за допомогою матерiально-технiчного устаткування
9. Процес створення проекту, прототипу, праобразу майбутнього обєкта, стану та способiв його виготовлення
11. Трудова доцiльна дiяльнiсть, результати якої вiдображаються у корисному ефектi, особливiй споживнiй вартостi
По вертикали
1. Форма зовнiшньоекономiчної полiтики, що є комплексом заходiв, спрямованих на сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, поступове скасування наявних обмежень у зовнiшнiй торгiвлi, зниження ставок ввiзного та вивiзного мит, надання тарифних пiльг пiд час здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй
4. Сукупнiсть всiх чинникiв (матерiальних i духовних), якi є у розпорядженнi людини чи людської спiльноти (господаря) i використання яких дозволяє отримувати засоби для виживання
6. Дiяльнiсть з здiйснення управлiнського консультування будь-якого масштабу
10. Процес обмiну товарами, послугами, цiнностями i грошимаПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Iсторiя розвитку соцiологiї (укр.)
2.
По предмету Пiдприємство (укр.) - Пiдприємство як форма дiяльностi в умовах ринкової економiки (укр.)
3.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Класифiкацiя послуг в мiжнароднiй торгiвлi (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Лiзинг як рiзновид фiнансових послуг (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.)
Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы