Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - на тему «Класифiкацiя послуг в мiжнароднiй торгiвлi (укр.)»

 
По горизонтали
4. Система розподiлення обєктiв (процесiв, явищ) за класами (групами тощо) вiдповiдно до визначених ознак
8. Послуги, що складаються з пасажирських i вантажних перевезень
10. Послуги з користування правами власностi
11. Послуги, до яких вiдносяться платежi, що виникають у звязку з мiжнародним рухом факторiв виробництва - капiталу, робочої сили
По вертикали
1. Виконання, згiдно з договором однiєю стороною (виконавцем) за завданням другої сторони (замовника) певних дiй або здiйснення певної дiяльностi, що споживаються в процесi їхньої реалiзацiї
2. Послуги, що складаються з будiвництва об’єктiв
3. Послуги, до яких належать комiсiя за вiдкриття акредитивiв, за обмiн валюти, брокерськi послуги тощо
4. Послуги, до яких належать консультацiї в галузi компютерних програм, iнформацiйнi послуги
5. Послуги з виробництва фiльмiв, радiо та телевiзiйних програм, компакт-дискiв, гонорари артистiв
6. Послуги, до яких належать поставка товарiв до посольств, консульств, представництв мiжнародних органiзацiй, операцiї оон по пiдтримцi миру
7. Послуги, до яких вiдносяться iншi види послуг (транспорт, подорожi, iншi нефiнансовi послуги), не повязанi з факторами виробництва
9. Послуги з страхування нерезидентiв страховиками-резидентами


Похожие категории кроссвордов:

1.
Хiмiя (укр.)
2.
Кримiнологiя (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Туризм (укр.)
5.
Менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi органiзацiї у сферi регулювання свiтової торгiвлi (укр.)
2.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Тенденцiї розвитку свiтового ринку послуг у сучасних умовах (укр.)
3.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Лiзинг як рiзновид фiнансових послуг (укр.)
4.
По предмету Конституцiйне право України (укр.) - Класифiкацiя норм конституцiйного права (укр.)
5.
По предмету Бiологiя (укр.) - Класифiкацiя рослин (укр.)


Кроссворды по Мiжнародна торгiвля (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы